Ngày 15 / 5 /2020 Chi Bộ trường TH Long Tuyền 2 dưới sự chủ trì của Bì thư Chi bộ và Nguyễn Thị Hợi cùng tất cả các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ  tổ chức lễ kết nạp Đảng viên ...