Monday, 17/01/2022 - 09:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Tuyền 2

Trao quyết định kết nạp Đảng viên mới

Bí Thư chi Bộ Nguyễn Thị Hợi trao quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Nguyễn Văn Lia.