Wednesday, 28/09/2022 - 07:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Tuyền 2

NGÀY HỘI CÙNG EM ĐỌC SÁCH

Trường TH Long Tuyền 2 rất vinh dự được Thư viện thành phố Cần Thơ lựa chọn là điểm tổ chức ngày Hội cùng em đọc sách. Các em học sinh tham gia đọc sách và thi rung chuông vàng rất hào hứng và say mê.