Monday, 17/01/2022 - 07:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Tuyền 2

MÔ HÌNH VƯỜN RAU SẠCH

Mô hình vườn rau sạch của trường phục vụ cho bếp ăn bán trú! đảm bảo chất lượng VSATTP.