Thursday, 13/08/2020 - 09:28|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Tuyền 2

MÔ HÌNH VƯỜN RAU SẠCH

Mô hình vườn rau sạch của trường phục vụ cho bếp ăn bán trú! đảm bảo chất lượng VSATTP.