MỖI NGÀY ĐẾN TRƯỜNG LÀ MỘT NGÀY VUI

Đây là kỹ năng sống quan trọng đối với mỗi con người, không phải chỉ riêng trẻ nhỏ. Ba mẹ cần rèn luyện tự lập cho trẻ ngay từ bậc tiểu học bởi đây sẽ là nền tảng cơ bản để con có thể chủ động giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Có thể bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như để trẻ dọn bàn ăn và tự ăn cơm, tự tắm rửa và mặc quần áo. Những việc gì trẻ có thể làm thì hãy để trẻ làm, không nên “tranh” việc của trẻ và hãy kiên nhẫn quan sát con làm. Ba mẹ chỉ nên can thiệp khi con cần giúp đỡ và chỉ làm ở mức độ hỗ trợ chứ không phải làm thay.