Tuesday, 13/04/2021 - 23:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

Giới thiệu các CSGDPT lựa chọn SGK theo CTGDPT 2018.

Vui lòng truy cập vào http://www.nxbgd.vn/ (Mục SÁCH ĐIỆN TỬ trên thanh MENU sẽ hiện ra 4 bộ sách, vào từng bộ sách)

Bộ 1 + 2: http://hanhtrangso.nxbgd.vn/sach-dien-tu (ấn vào TRẢI NGHIỆM NGAY)

Bộ 3: https://sgkphattriennangluc.vn/

Bộ 4: http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-sach (Mục Sách giáo khoa góc trên cùng bên trái)

Nguồn: http://sachthietbigiaoduc.vn/gioi-thieu-sach
Bài tin liên quan