Sunday, 18/04/2021 - 15:09|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 2

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 5

Tài liệu đính kèm: Tải về

Khối 5 tổng cộng có 49 học sinh được chia làm 2 lớp: 5A và 5B

Danh Sách Học Sinh Lớp 5A

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NỮ

1

Phạm Lê Khánh Dư

20/02/2007

 

2

Nguyễn Minh Đạt

07/03/2007

 

3

Nguyễn Thành Đạt

10/04/2007

 

4

Phan Nguyễn Quỳnh Giao

25/12/2007

x

5

Trần Công Hậu

19/02/2006

 

6

Trương Hoàng Hiếu

07/03/2007

 

7

Trương Ánh Hồng

25/11/2007

x

8

Phan Trọng Hùng

08/10/2007

 

9

Trần Minh Khải

19/01/2007

 

10

Lê Thị Thúy Liễu

08/11/2007

x

11

Lê Ti Nà

29/03/2007

x

12

Phạm Thị Như Ngọc

01/06/2007

x

13

Trần Vương Bảo Ngọc

27/08/2007

x

14

Lê Thị Yến Nhi

13/07/2007

x

15

Mai Phạm Nhựt Phi

23/02/2007

 

16

Lê Hoàng Phúc

18/12/2007

 

17

Nguyễn Mỹ Như Phúc

26/12/2007

x

18

Đồng Ngọc Thịnh

17/07/2007

 

19

Nguyễn Ngọc Thơ

18/02/2007

x

20

Nông Văn Thuận

16/06/2007

 

21

Nguyễn Thị Minh Thư

16/10/2007

x

22

Trần Thị Minh Thư

09/10/2006

x

23

Ngô Nguyễn Bảo Trang

14/01/2007

x

24

Nguyễn Thị Huỳnh Trân

05/01/2007

x

25

Trần Văn Tuấn

26/02/2007

 

26

Nguyễn Tài Tùng

24/10/2007

 

27

Trần Thúy Vy

04/10/2007

x

 

 

Danh Sách Học Sinh Lớp 5B

STT

HỌ TÊN

NGÀY SINH

NỮ

1

Trịnh Tuấn Anh

08/09/2007

 

2

Trần Lê Hải Băng

29/11/2007

x

3

Võ Hoàng Công

30/04/2007

 

4

Nguyễn Anh Duy

16/07/2007

 

5

Nguyễn Văn Giàu

12/10/2007

 

6

Đỗ Phi Hùng

04/12/2007

 

7

Nguyễn Hoàng Khang

17/11/2007

 

8

Nguyễn Anh Khoa

02/08/2007

 

9

Nguyễn Huỳnh Anh Kiệt

16/12/2007

 

10

Lê Kha Phát Lộc

30/04/2007

 

11

Lâm Thị Trúc Ngân

17/09/2005

x

12

Phạm Nguyễn Yến Nhi

18/01/2007

x

13

Lê Kha Tuấn Phát

03/09/2004

 

14

Nguyễn Thị Hồng Phúc

09/11/2007

x

15

Trần Ngọc Sơn

17/07/2006

 

16

Vương Thái Trân Tâm

20/11/2007

 

17

Nguyễn Phước Thịnh

05/12/2007

 

18

Lê Thị Anh Thư

22/12/2007

x

19

Nguyễn Ngọc Anh Thư

13/10/2007

x

20

Nguyễn Minh Tú

24/06/2007

 

21

Phạm Thanh Xuân

08/09/2007

x

22

Huỳnh Ngọc Như Ý

28/11/2007

x

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan