Tuesday, 16/08/2022 - 05:14|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 1

Hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức

Trường Tiểu học Long Hòa 1 thông báo đến viên chức  Công văn số 433/PGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức. 

Quý thầy cô nghiên cứu nếu có nguyện vọng mà đủ các điều kiện thì làm hồ sơ theo hướng dẫn trên gửi về  trường để xét duyệt.

Nội dung Công văn Số 433/PGDĐT-TCCB ngày 27 tháng 5 năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận.
Căn cứ Công văn số 1344/SNV-CCVC, ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc chuyển công tác đối với viên chức sự nghiệp giáo dục; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thuỷ hướng dẫn thủ tục giải quyết chuyển công tác năm học 2019-2020 như sau:
I. Đối tượng và tiêu chuẩn chuyển công tác:
1. Đối tượng: Viên chức có hộ khẩu thường trú ở xa nơi công tác, điều kiện đi lại khó khăn.
2. Tiêu chuẩn:
- Viên chức phải có ít nhất từ 04 năm công tác đối với nữ, 05 năm đối với nam đang công tác tại địa phương (chuyển công tác trong địa bàn quận).
- Có hộ khẩu thường trú của cha, mẹ (hoặc vợ, chồng) nơi xin đến.
II. Thủ tục hồ sơ xin chuyển đi, đến ngoài quận, ngoài thành phố Cần Thơ nộp 03 bộ hồ sơ (chuyển đi); 02 bộ hồ sơ (chuyển đến) gồm:
- Đơn xin chuyển công tác của viên chức: có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác (bản chính);
- Văn bản chấp thuận cho chuyển công tác của Sở Nội vụ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp (nếu có) (bản chính);

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (bản chính);

- Bản sao Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm học 2018-2019;
- Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của viên chức về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá
trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, kỷ luật (nếu có), có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu đơn vị nơi viên chức đang công tác (bản
chính);
- Giấy khám sức khỏe (còn giá trị theo quy định của Bộ Y tế) của cơ sở y tế có thẩm quyền (bản chính);
- Bản sao văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ chức danh ghề nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);
- Bản sao Quyết định tuyển dụng; Quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức; Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên; Quyết định lương hiện hưởng; Quyết định thâm niên nghề (nếu có) (có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);
- Bản sao hộ khẩu của cha, mẹ (hoặc vợ, chồng) nơi xin đến; nếu hợp thức hóa gia đình cần bản sao giấy đăng ký kết hôn (có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu);
- Bản sao các thành tích cá nhân (nếu có)
III. Thủ tục hồ sơ chuyển công tác giữa các trƣờng trong quận Bình Thủy nộp 01 bộ hồ sơ gồm:
- Đơn xin chuyển công tác: có ý kiến đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi đang công tác (bản chính);
- Bản sao Phiếu đánh giá phân loại viên chức năm học 2018-2019;
- Bản tự nhận xét, đánh giá viên chức từ đầu năm học 2019-2020 đến thời điểm này.
- Biên bản họp xét của đơn vị;
- Danh sách trích ngang.
IV. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ chuyển công tác
1. Thời gian nhận hồ sơ xin chuyển công tác:
- Đối với hồ sơ xin chuyển công tác ngoài quận, ngoài thành phố từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 05/6/2020.
- Đối với hồ sơ tiếp nhận và chuyển công tác trong quận: hạn cuối 03/7/2020.
2. Địa điểm:
Viên chức đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Bình Thủy có nguyện vọng xin chuyển về các trường trên địa bàn quận, nộp hồ sơ tại bộ phận Tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy.
Viên chức có nguyện vọng xin chuyển về các trường ngoài quận hồ sơ gửi về các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện xin chuyển đến.
3. Thời gian xét và trả kết quả chuyển công tác:
Đối với chuyển đi ngoài quận, ngoài thành phố đến hết ngày 19/6/2020.
Đối với chuyển công tác trong quận, tiếp nhận ngoài quận, ngoài thành phố thì tùy tình hình nhu cầu biên chế thự c tế củ a các đơn vị sẽ thực hiện cho phù hợp.

* Lưu ý:

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy không giải quyết chuyển, tiếp nhận công tác đối với các trường hợp sau đây:
- Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- Đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang xem xét xử lý kỷ luật;
- Đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

      MẪU ĐƠN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                 ĐƠN XIN CHUYỂN CÔNG TÁC

                               Kính gửi:

                - Phòng Giáo dục và Đào tạo ……………………
                - Lãnh đạo Trường .........................

Họ và tên :.....................................................................................
Sinh ngày : ..................................................................................
Hộ khẩu thường trú : ..................................................................
Trình độ chuyên môn:.................................................................
Năm vào ngành :.....................................................................
Mã ngạch: bậc: hệ số lương hiện hưởng:..................................
Nhiệm vụ được phân công:..................................................................................
Quá trình công tác :..................................................................................
Những thành tích đạt được trong quá trình công tác:..................................................................................
Nơi xin chuyển đến:..................................................................................
Lý do xin chuyển công tác:..................................................................................

Để tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,
Tôi kính xin UBND ………………………………. Phòng Giáo dục và Đào tạo …………………………., Lãnh đạo Trường:............................... xem xét cho tôi được chuyển công tác như đơn xin để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Rất mong được sự xem xét giải quyết của lãnh đạo các cấp.
Tôi xin cam đoan chấp hành mọi sự phân công của tổ chức.
                        Ý kiến của Hiệu trưởng                                                                    ………………., ngày……..tháng…….năm 2020

                                                                                                                                                            Người làm đơn

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 7
Tháng 08 : 284
Năm 2022 : 5.364