Saturday, 21/05/2022 - 16:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 1

Hướng dẫn chọn SGK lớp 2, lớp 6 theo danh mục được phê duyệt của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ

Sở GD&ĐT có công văn số 877/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 4 năm 2021 về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo danh mục được phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2021-2022

Các cơ sở giáo dục phổ thông đối chiêu SGKmà trường đã đề xuất lựa chọn và danh mục SGk được UBND thành phố phê duyệt, mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chọn sách giáo khoa như sau:
a) Nếu sách giáo khoa đề xuất lựa chọn có trong danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng sách giáo khoa đó để sử dụng, không được chọn sách giáo khoa khác.
b) Nếu sách giáo khoa đề xuất lựa chọn không có trong danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện như sau:  

- Trường hợp danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt chỉ có một (01) sách giáo khoa thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng bộ sách giáo khoa đó để sử dụng.
- Trường hợp danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt có từ hai (02) sách giáo khoa trở lên thì cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức chọn sách giáo khoa trong danh mục này theo quy trình được quy định tại Khoản 1 Điều 8 Thông tưsố 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và hướng dẫn của Sở GD&ĐT (Công văn số 483/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn đề xuất lựa chọn sách giáo khoa tại các cơ sở giáo dục phổ thông, Công văn số 539/SGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn quy trình lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT).

Giao các Phòng giáo dục và đào tạo
a) Tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc tổ chức chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc thẩm quyền quản lí.
b) Tổng hợp, thống kê kết quả chọn sách giáo khoa, số lượng (dự kiến) sách giáo khoa của các trường trên địa bàn (theo mẫu) và báo cáo về UBND quận, huyện và Sở GD&ĐT trước ngày 30/4/2021.
c) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông theo thẩm quyền quản lí thông báo danh mục sách giáo khoa đã được UBND thành phố phê duyệt đến giáo viên, học
sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

Giao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục phổ thông

a) Tổ chức chọn sách giáo khoa cho từng môn học/hoạt động giáo dục theo hướng dẫn.
b) Báo cáo tổng hợp kết quả chọn sách giáo khoa, dự kiến số lượng sách giáo khoa cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục được sử dụng cho năm học 2021-2022 của đơn vị về phòng giáo dục và đào tạo trước ngày 23/4/2021.
c) Tổ chức truyền thông bằng nhiều cách thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh mục sách giáo khoa được UBND thành phố phê duyệt; sách giáo khoa được nhà trường chọn sử dụng trong năm học 2021-2022 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và cộng đồng được biết.
d) Sử dụng hiệu quả sách giáo khoa đã được UBND thành phố phê duyệt trong quá trình dạy và học theo quy định của pháp luật.

đ) Tổng hợp các kiến nghị của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa đã được UBND thành phố phê duyệt, báo cáo về phòng giáo dục và đào tạo.
e) Tiếp tục thực hiện các nội dung chuẩn bị cho Chương trình GDPT 2018, cụ thể:
- Triển khai thực hiện kế hoạch bàn giao chất lượng giữa các cấp học theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT.
- Tăng cường rà soát, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo Thông tư số 43/2020/BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2; Thông tư số 44/2020/BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6.
- Rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên giảng dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021- 2022 để chủ động lập kế hoạch dự kiến tổ chức bồi dưỡng, tập huấn sử dụng sách giáo khoa.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai đầy đủ và nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Phòng Giáo dục Trung học (đối với cấp trung học cơ sở), Phòng Giáo dục Tiểu học (đối với cấp tiểu học) để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

Tác giả: HT
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 336
Năm 2022 : 4.300