Sunday, 29/05/2022 - 17:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Long Hòa 1

Tổ chức các hoạt động vui chơi Tết Trung thu năm 2019

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 730/PGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động vui chơi Tết Trung thu năm 2019.