GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  210 Bùi Hữu Nghĩa - Phường Bình Thủy - Quận Bình Thủy - Thành Phố Cần Thơ

Email:  thcsbinhthuy@binhthuy.vn

Điện thoại: 02923841357