Tuesday, 19/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Cơ Sở An Thới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MÔN TIẾNG ANH

 

TIẾNG ANH LỚP 6 - HỆ 7 NĂM

Tuần 23

TA 6-(7 nam)-UNIT 10 -LESSON 5-B4,5.pptx

Tuần 24

TA6 (7 nam)- bai hoc- tiet 1.doc 

TA6- (7 nam) bai hoc- tiet 2.doc 

TA6- (7 nam)- bai tap -tiet 1.doc  

TA6-(7 nam)- bai tap- tiet 2.doc

Tuần 25

AV6- TIẾT 1- BÀI HỌC.doc

AV6- TIẾT 2- BÀI HỌC.doc

TA6- (he 7 nam)- BÀI KIỂM TRA 15'.doc

AV 6- video bai hoc tiet 1- GRMMAR PRACTICE.mp4

Tuần 26

AV6 - TIẾT 1- BÀI HỌC.doc 

AV6 - TIẾT 2- BÀI HỌC.doc 

BÀI KIỂM TRA.doc

Video Tiết 1.mp4

Tuần 27

AV6- TIẾT 1-BÀI HỌC.doc 

AV6- TIẾT 2-BÀI HỌC.doc 

BÀI KIỂM TRA.doc 

video tiết 1.mp4 

video tiết 2.mp4

 

 

TIẾNG ANH LỚP 6 - HỆ 10 NĂM

Tuần 23

TATD 6-Unit 8. Lesson 1-Getting started.mp4

Tuần 24

TATD6 - test 1.doc

TATD 6 - test 2.doc

Tuần 25

TATD 6 - FIFTEEN MUNITE TEST.doc  

Tuần 26

TATĐ 6- TEST 10'.doc

Tuần 27

TEST 10'.doc

 

 

TIẾNG ANH LỚP 7 - HỆ 7 NĂM

Tuần 23

TA 7 -(7 nam)- Unit 10. A4.mp4

TA 7-Bài tập tiep theo U.10-A4.mp4

Tuần 24

TA7- hệ 7 năm -bai hoc tiet 1.mp4 

TA7- he 7 nam- Bài KT tiết 1.docx 

TA7 -Hệ 7 năm-Bai hoc tiet 2.docx 

TA7-(he 7 nam)-Bài tap thuc hanh tiết 1.docx 

TA7-he 7 nam- Bai KT tiết 2.docx

Tuần 25

Tiếng Anh 7 - 7 năm- Bài học tiết 1 - (tuần 25).docx 

Tiếng Anh 7 - 7 năm -bai hoc tiet 2- (tuần 25).docx

TA 7- (he 7 nam)- KT 15 phut.docx 

Tuần 26

TA 7 - (7 năm)-bai hoc tiet 2- tuần 26.docx 

TA 7 - 97 năm) bai hoc tiet 1- tuần 26.docx

TA 7 - (7 năm) Tét 10'- tuần 26.docx

Tuần 27

T. Anh 7 - (7 năm) - Tiet 2.docx 

T. Anh 7 - 7 năm - Tiet 1.docx

KT 10 phút - T. Anh 7 - (7 năm).docx 

 

 

TIẾNG ANH LỚP 7 - HỆ 10 NĂM

Tuần 23

TATD 7 -UNIT 8 - Lesson 1-Getting started.mp4

Tuần 24

TEST UNIT 8 (10')-SKILLS 1.docx  

TEST UNIT 8 (10')-A CLOSER LOOK 2.docx

Tuần 25

TATĐ7 UNIT 9-LESSON 1. GETTING STARTED .mp4  

TEST 15' (U7,8).doc

Tuần 26

TEST-TUẦN 26.doc

Tuần 27

TEST-TUẦN 27.doc

 

 

TIẾNG ANH LỚP 8 - HỆ 7 NĂM

Tuần 23

TA 8- Lesson 3. Listen.mp4

TA 8-Bai tap-tiep theo lesson 3.Listen.mp4

Tuần 24

TA8-tiet 1- U10-READ- Hs ghi vào tập.docx 

TA8-Tiet 2- PASSIVE FORMS (hs ghi vào tập ).docx

A8- Test 1.docx 

TA8- TEST 2.docx   

Tuần 25

 Unit 11 ( BÀI GHI )TIẾT 1.docx 

Unit 11- BÀI GHI + BÀI TẬP TIẾT 2.docx

TA 8- (7 nam)- FIFTEEN MINUTES TEST (U9-10).docx

Tuần 26

TA8- U. 11 TIET 1 -TUAN 26.docx

TA8- TIET 2 -TUAN 26.docx 

TA8- 7 năm- TEST 10'.docx 

Tuần 27

TA 8- (7 nam)- Tiet 2-U.12_ Read.mp4 

TA8- (7 nam)- Exercise -tuàn 27.docx

 

 

TIẾNG ANH LỚP 8 - HỆ 10 NĂM

Tuần 23

TATD 8- UNIT 8 - Lesson 1. Getting Stared.mp4

Tuần 24

BAI TAP AV8TD- tiet 1- UNIT 8- LESSON 3.docx 

BAI TAP AV8TD- tiet 2- UNIT 8- LESSON 5.docx  

Tuần 25

TEST 15' (U7,8).doc

Tuần 26

TATĐ-Test 10 PHÚT- TUAN 26.docx

Tuần 27

BÀI TẬP KIỂM TRA AV8 TD- TUẦN 27.docx

 

 

TIẾNG ANH LỚP 9 - HỆ 7 NĂM

Tuần 23

TA 9- (7 nam)-Unit 7 -Lession 1.mp4

Bai tap 9-U.7-phan-i-ii-iii-saving-energy.mp4

Tuần 24

Unit 7 - tiet 1- SUMMARY - Read.ppt 

Unit 7 Answer key -Quick Test 1.ppt Unit 7 Quick Test 1.ppt 

Unit 7_ video- Read -trang 60 SGK TA lớp 9.mp4

Unit 7 Answer Key -Quick Test 2.ppt 

Unit 7 Quick Test 2.ppt Unit 7 -tiet 2- Summary - Language focus.ppt 

Unit 7_ video- tiet 2-Language Focus t. 62 SGK TA 9.mp4

Tuần 25

 ​​​​​​Unit 8_ Getting Started trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9_ HỌC247.mp4 

Unit 8_ Listen and Read trang 65 SGK Tiếng Anh lớp 9_HỌC247.mp4

Test 15' - Units 6+7 lop 9 HKII.doc

Tuần 26

TA 9- he 7 nam- Video bai hoc tiet 1- Unit 8 Read t. 68.mp4 

TA9- 7 nam- Test 10'- Unit 8.doc

Tuần 27

 Test 10'; - Unit 9 lop 9 HKII.doc

 

TIẾNG ANH LỚP 9 - HỆ 10 NĂM

Tuần 23

Unit8Getting started.ppt

G9-U 8- GETTING 1.mp3

Tuần 24

ANSWER KEY test 1.docx 

ANSWER KEY- test 2.png   

TATĐ9 - test 2.docx TATĐ9- Test 1.docx

Tuần 25

LINK UNIT 8 SKILL 2 & UNIT 9 GETTING STARTED.docx 

THE FIFTEEN MINUTE.docx

Tuần 26

TATD 9- LINK U.9 - L.2 & 3.docx 

TATĐ 9- Test 10' -U.9.docx

Tuần 27

LINK UNIT 9 SKILLS 1 AND REVIEW (VOCABULARY AND GRAMMAR).docx 

TEST 10'.docx

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 425
Tháng trước : 2.259
Năm 2021 : 9.177
Năm trước : 18.915
Tổng số : 28.249