Cổng chính đường Cách mạng Thàng Tám

 

Cổng phụ đường Trần Quang Diệu

 

 

Khu nhà 1

Tầng trệt: Văn phòng, phòng Văn thư lưu trữ, sãnh lớn

Tầng 2: Hội trường, Thư viện

Tầng 3: Phòng vi tính, phòng CNTT

 

Khu nhà 2  (9 phòng học)

 

 

Khu nhà 3

Tầng trệt: Phòng BGH, Công đoàn, Truyền thống, phòng GV, phòng Y tế

Tầng 2 và 3:  8 phòng học

 

 

Khu nhà 4  (9 phòng học)

Khu nhà 5

Tầng trệt: Phòng thực hành Sinh học

Tầng 2: Phòng thực hành Hoá học

 Tầng 3: Phòng thực hành Vật Lý

 

Khu nhà 6

Tầng trệt:  6 Phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, phòng TDTT

Tầng 2: Phòng Tư vấn học đường, Phổ cập, Thết bị...