Thursday, 28/10/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Trung Học Cơ Sở An Thới
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

MÔN NGỮ VĂN

 

MÔN NGỮ VĂN 6

Tuần 23

Tuần 23 - VAN 6 tiết 1.docx 

Tuần 23 - Văn 6 tiết 2.docx 

Tuần 23 - VAN 6 (MHM) - tiết 1.docx 

Tuần 23 - VAN 6 (MHM) tiết 2.docx

Tuần 24

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 2 TUAN 24.docx

Tuần 25

BAI HOC VAN 6 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 2 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 2 TUAN 25.docx

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 25.docx 

Tuần 26

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 1 TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 2 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 1 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 2 TUAN 26.docx

Tuần 27

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI HOC VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 27.docx

BAI HOC VAN 6 TIẾT 1 TUAN 27 (1).docx 

BAI HOC VAN 6 TIET 2 TUAN 27 (1).docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 6 (MHM) TIET 2 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 6 TIET 2 TUAN 27.docx

 

 

MÔN NGỮ VĂN 7

Tuần 23

 Tuần 23 - VAN 7 tiết 1 (Hiện hành + THM).docx

Tuần 23 - VAN 7 tiết 2 (Hiện hành + THM).docx

Tuần 24

BAI HOC VAN 7 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 7 TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 7 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI TÂP VAN 7 TIET 2 TUAN 24.docx

Tuần 25

BAI HOC VAN 7 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI HOC VAN 7 TIET 2 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 7 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 7 TIET 2 TUAN 25.docx

Tuần 26

BAI HOC VAN 7 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 7 TUAN 26.docx 

Ngữ văn 7 - Sống chết mặc bay (tiết 1).mp4 

Ngữ văn 7 - Sống chết mặc bay (tiết 2) (1).mp4

Tuần 27

BAI HOC VAN 7 TIET 1 TUAN 27.docx 

BÀI HỌC VĂN 7 TIẾT 2 TÌM HIỂU CHUNG VỀ PHÉP LẬP LUẬN GIẢI THÍCH VÀ CÁCH LÀM BÀI VĂN LẬP LUẬN GIẢI THÍCH.mp4 

BAI HOC VAN 7 TIET 2 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 7 TIET 1 TUAN 27.docx

 

 

MÔN NGỮ VĂN 8

Tuần 23

Bài học Tuần 23 - VAN 8 tiết 1.docx 

Bài hoc Tuần 23 - VAN 8 tiết 1.docx

Bài học Tuần 23 - VAN 8 tiết 2.docx

Bài tập Tuần 23 - VAN 8 tiết 1.docx 

Bài tập Tuần 23 - VAN 8 tiết 2.docx

Bài học Tuần 23 - VĂN 8- THM tiết 1.doc 

Bài học Tuần 23 - VĂN 8- THM TIẾT 2.doc 

Bài tập Tuần 23 - VĂN 8- THM tiết 1.doc

Tuần 24

BAI HOC VAN 8 (MHM) TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 8 (MHM) TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 8 (MHM) TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 8 (MHM) TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 8 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 8 TIET 2 TUAN 24.docx

Tuần 25

BAI HOC VAN 8 (MHM) TUAN 25.docx 

BAI HOC VAN 8 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 8 (MHM) TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 8 TUAN 25.docx

​​​​​​​Tuần 26

BAI HOC VAN 8 (MHM) TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 1 TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 2 TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 8 (MHM) TUAN 26.docx 

BAI TAP VAN 8 TIET 2 TUAN 26.docx

Tuần 27

BAI HOC VAN 8 (MHM) TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI HOC VAN 8 (MHM) TIET 2 TUAN 27.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI HOC VAN 8 TIET 2 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 8 (MHM) TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 8 TIET 1 TUAN 27.docx

 

 

MÔN NGỮ VĂN 9

Tuần 23

Bài học Tuần 23 - VAN 9 tiết 1.docx

Bài học Tuần 23 - VAN 9 tiết 2.docx 

Bài tập Tuần 23 - VAN 9 tiết 1.docx 

Bài tập Tuần 23 - VAN 9 tiết 2.docx 

Tuần 24

BAI HOC VAN 9 TIET 1 TUAN 24.docx 

BAI HOC VAN 9 TIET 2 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 9 TET 1 TUAN 24.docx 

BAI TAP VAN 9 TIET 2 TUAN 24.docx

Tuần 25

BAI HOC VAN 9 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI HOC VAN 9 TIET 2 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 9 TIET 1 TUAN 25.docx 

BAI TAP VAN 9 TIET 2 TUAN 25.docx

​​​​​​​Tuần 26

BAI HOC VAN 9 TIET 1, 2 TUAN 26.docx 

BAI HOC VAN 9 TIET 3 TUAN 26.docx 

​​​​​​​BAI TAP VAN 9 TUAN 26.docx

BAI TAP VAN 9 TIET 3 TUAN 26.docx 

Tuần 27

BAI HOC VAN 9 TIET 1 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 9 TIET 2,3 TUAN 27.docx 

BAI TAP VAN 9 TIET 1 TUAN 27.docx

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin Video
Tài liệu
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 11
Tháng 10 : 547
Tháng trước : 2.259
Năm 2021 : 9.299
Năm trước : 18.915
Tổng số : 28.371