Tuesday, 18/05/2021 - 23:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường Tiểu học An Thới 1 - Quận Bình Thủy - Thành phố Cần Thơ

Thời khóa biểu lớp 1B

THÔØI KHOAÙ BIEÅU LÔÙP 1B – HOÏC 2 BUOÅI/ NGAØY

Naêm hoïc  2017-  2018

GVCN : Nguyễn Thị Huỳnh Như

 

 

MÔN

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

Buổi sáng

SHDC

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

TOÁN

TIẾNG VIỆT

ANH VĂN  

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ANH VĂN  

TIẾNG VIỆT

TIẾNG VIỆT

ĐẠO ĐỨC (THỦ CÔNG)

THỂ DỤC

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC (MĨ THUẬT)

Ra chơi

TIẾNG VIỆT  

ĐẠO ĐỨC (THỦ CÔNG)

TOÁN

TIẾNG VIỆT

ÂM NHẠC (MĨ THUẬT)

 

Buổi chiều

TOÁN

TOÁN

TNXH

TH (TV)

TH (TV)

TH (TV)

TH (TV)

TH (TV)

TH (TOÁN)

TH (TOÁN)

TH (TOÁN)

TH (TOÁN)

RCV

NK

SHTT+ TĐTV

 

 

Buổi sáng : Tiết 1 :  7 giờ 15 - 7 giờ 50                   Buổi chiều : Tiết 1 :  14 giờ - 14 giờ 35

           Tiết 2 :  7 giờ 55 – 8 giờ 30                          Tiết 2 :  14 giờ 40 - 15 giờ15

                Tiết 3 :  8 giờ 35 – 9 giờ10          ( Ra chơi : 15 giờ20   - 15 giờ 40 )

               ( Ra chơi : 9 giờ15  - 9 giờ 35 )                 Tiết 3 :  15 giờ 45 - 16 giờ 20

                Tiết 4 :  9 giờ 40 – 10 giờ 15             ( Ra về : 16 giờ 20 )

                      ( Ra về : 10 giờ 20 )

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 7
Tháng 05 : 86
Năm 2021 : 890