Friday, 23/10/2020 - 01:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường MN Trà An

Trường mầm non Trà An

Tên trường: Trường Mầm non Trà An

quan chqun: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Bình Thủy

Tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương

TP Cần Thơ

 

Họ tên hiệu trưởng

Trần Thị Quỳnh

Huyện/ quận/ thị xã/ thành phố

Quận Bình Thủy

 

Điện thoại

0292.3.744 374

/ phường/thịtrấn

Phường Trà An

 

Fax

Không

Đạt chuẩn QG

Mức độ 1

 

Website

 

Năm thành lập trường (theo quyết định thành lập)

2014

(số: 1964/QĐ-UBND)

 

Số điểm trường

0

Công lập

x

 

Loại hình khác

Không

Tư  thục

Không

 

Thuộc vùng khó khăn

Không

Dân lập

Không

 

Thuộc vùng đặc biệt khó khăn

Không

Trường liên kết với nước ngoài

Không

 

 

 

 

  1. Số nhómtrẻ,lớpmẫugiáo

 

Số nhóm, lớp

Năm học 2014-2015

Năm học 2015-2016

Năm học 2016-2017

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Nhóm trẻ

từ 03-12 tháng tuổi

-

-

-

-

-

Nhóm trẻ

từ 13-24 tháng tuổi

2

1

-

1

1

Nhóm trẻ

từ 25-36 tháng tuổi

2

1

1

1

1

Số lớp mẫu giáo

 3- 4 tuổi

1

3

3

2

2

Số lớp mẫu giáo

 4-5 tuổi

3

3

3

3

3

Số lớp mẫu giáo

 5-6 tuổi

1

1

3

3

3

Cộng

10

10

10

10

10

 

  1. cấu khối công trình của nhà trường

 

Stt

Số liệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

Ghi

chú

I

Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo

10

10

10

10

10

 

1

Phòng kiên cố

10

10

10

10

10

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

II

Khối phòng phục vụ học tập

2

2

2

2

2

 

1

Phòng kiên cố

2

2

2

2

2

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

III

Khối phòng

Hành chính quản trị

4

4

4

4

4

 

1

Phòng kiên cố

4

4

4

4

4

 

2

Phòng bán kiên cố

-

-

-

-

-

 

3

Phòng tạm

-

-

-

-

-

 

IV

Khối phòng tổ chức ăn

-

-

-

-

-

 

V

Các  công trình, khối phòngchức năng khác (nếu có)

-

-

-

-

-

 

 

Cộng

16

16

16

16

16

 

 

  1. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên
  1. Số liệu tại thời điểm TĐG (năm 2018)

 

 

 

Tổng số

 

 

Nữ

 

Dân

tộc

Trình độ đào tạo

 

 

Ghi chú

Chưa đạt chuẩn

Đạt chuẩn

Trên chuẩn

Hiệu trưởng

01

01

Kinh

0

01

01

 

Phó hiệu trưởng

02

01

Kinh

0

02

01

 

Giáo viên

22

22

Kinh

0

22

20

1 Khơme

Nhân viên

11

09

Kinh

 

 

 

 

Cộng

35

33

Kinh

0

24

22

 

  1. Số liệu của 5 năm gần đây:

Stt

Sốliệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

1

Tổng số giáo viên

24

23

23

23

22

2

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với nhóm trẻ)

09 trẻ/giáo viên

09 trẻ/giáo viên

10 trẻ/giáo viên

10 trẻ/giáo viên

12 trẻ/giáo viên

3

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo không có bán trú)

0

0

0

0

0

 

4

Tỷ lệ trẻ em/giáo viên (đối với lớp mẫu giáo có bán trú)

 

15 trẻ/giáo viên

15 trẻ/giáo viên

14 trẻ/giáo viên

14 trẻ/giáo viên

15 trẻ/giáo viên

5

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp huyện hoặc tương đương trở lên

 (nếu có)

1

3

3

2

 

6

Tổng số giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trở lên (nếu có)

0

0

3

0

0

 

  1. Trẻ em

 

Stt

Số liệu

Năm học

2014-

2015

Năm học

2015-

2016

Năm học

2016-

2017

Năm học

2017-

2018

Năm học

2018-

2019

Ghi

chú

1

Tổng số

 trẻ em

285

300

315

310

285

 

- Nữ

139

141

159

149

137

 

-Dân tộc thiểu số

0

0

0

02

02

Chăm, tày,

2

Đối tượng chính sách

0

0

0

0

0

 

3

Khuyết tật

0

0

0

0

0

 

4

Tuyển mới

285

55

50

92

104

 

5

Học 2 buổi/ngày

0

0

0

0

0

 

6

Bán trú

285

300

315

310

285

 

7

Tỷ lệ trẻ em/lớp

30,5

32

31,6

31,8

30,8

 

8

Tỷ lệ trẻ em/nhóm

25,5

27

30

24

19,5

 

9

Trẻ em từ 3-12 tháng tuổi

0

0

0

0

0

 

Trẻ em từ 13-24 tháng tuổi

44

24

0

00

16

 

Trẻ em từ 25-36 tháng tuổi

58

30

30

24

23

 

Trẻ em từ

3-4 tuổi

86

95

84

77

66

 

Trẻ em từ

4-5 tuổi

55

94

104

80

75

 

Trẻ em từ

5-6 tuổi

42

57

97

129

101

 

...

Các số liệu khác (nếu có)

0

0

0

0

0

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 10 : 179
Năm 2020 : 2.017