Hưởng ứng chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa; đồng thời, với mong muốn chung tay góp sức vì cộng đồng và nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng, MM Mega Market Hưng Lợi phối hợp nhà trường tổ chức Hoạt động hướng dẫn phân loại rác và tổ chức hoạt động trải nghiệm vệ sinh khuôn viên trường học và tài trợ thùng rác phân loại rác.

  Chất thải sinh hoạt phải được phân loại ngay từ nguồn nhằm tăng cường tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng, giảm gánh nặng chi phí xử lý chất thải thải sinh hoạt và nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về quản lý chất thải sinh hoạt cũng như góp phần bảo vệ môi trường sống.

  Nâng cao ý thức vì cộng đồng, nhận thức về bảo vệ môi trường, từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn cháu cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải cho đơn vị thu gom đúng quy định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Với phương châm "CHUNG TAY PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG” Trường MN Phong Lan phối hợp với MM Mega Market Hưng Lợi tổ chức cho các cháu hoạt động vui chơi, trải nghiệm nhiều ý nghĩa vào sáng ngày 24/9/2020 tại khuôn viên trường./.