KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2022-2023

 

Điều kiện, hồ sơ nhận trẻ

- Điều kiện nhận trẻ:

+ Trẻ có hộ khẩu hoặc trẻ có sổ tạm trú trên địa bàn phường Long Hòa.  

+ Trẻ không có hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú trên địa bàn nhưng có cha ruột hoặc mẹ ruột đang công tác, làm việc trên địa bàn phường Long Hòa.  

- Hồ sơ nhận trẻ:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển (do nhà trường phát miễn phí);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phô tô sổ hộ khẩu (không chứng thực) hoặc bản phô tô sổ tạm trú (không chứng thực).

+ Phiếu tiêm chủng, phiếu khám sức khỏe của trẻ.

+ Giấy xác nhận cha hoặc mẹ đang làm việc tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn (đối với trẻ không có sổ hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú trên địa bàn trường)

Trường hợp sổ hộ khẩu gia đình đã nộp về Công an phường do chuyển đổi căn cước công dân, thì nộp thay thế bằng bản phô tô Thông báo kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú (theo Mẫu 08CT ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA và không chứng thực) do Công an phường nơi cư trú cấp.

Thời gian

 

Nội dung thực hiện

 

Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 10/6/2022

       Đăng ký chỉ tiêu huy động trẻ năm học 2022-2023 về Phòng GDĐT.

Từ ngày 13/6/2022 đến ngày 25/6/2022

      Trường xây dựng kế hoạch huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022-2023 và trình Phòng GDĐT phê duyệt.

Từ ngày 04/7/2022 đến ngày 24/7/2022

       Thông báo huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022-2023 và nhận hồ sơ dự tuyển của trẻ; tiến hành xét duyệt, lập biên bản xét tuyển, danh sách trẻ trúng tuyển (trong địa bàn, ngoài địa bàn) trình Phòng GDĐT quận phê duyệt.

Từ ngày 28/7/2022

       Nhận kết quả phê duyệt từ Phòng GDĐT. Thông báo và niêm yết công khai kết quả huy động trẻ mầm non ra lớp năm học 2022-2023 tại trường Mầm non Long Hòa.

Ngày 03/8/2022

Tổng hợp báo cáo kết quả huy động trẻ năm học 2022-2023 báo cáo về Phòng GDĐT và UBND phường Long Hòa.