Về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 để phòng dịch bệnh COVID-19

THÔNG BÁO

    Thực hiện công văn số 376/SGDĐT-CTTT ngày 15 tháng 02 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng dịch bệnh COVID-19;

    Trường Mầm non Long Hòa thông báo đến quý Phụ huynh trong nhà trường như sau:

      1/ Các cháu tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

      2/ Phụ huynh quản lý con em và hướng dẫn các cháu tự thực hiện các kỹ năng phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế, hạn chế cho con em tham gia tập trung nơi đông người.

      3/ Nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo khi có chỉ đạo mới.

     Trân trọng!