Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường MG Định Thủy đã khẳng định thương hiệu tại Bến Tre và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường MG Định Thủy được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.