Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre