GIỚI THIỆU CHUNG

 

Địa chỉ: Kiều An – Cát Tân – Phù Cát – Bình Định

Email: truongcattan2@gmail.com

Điện thoại: 0563850838

 

1. Các điểm trường: có 4 điểm trường: Kiều An, Kiều Hiệp, Tân Hòa, Tân Lệ.

Kiều An

Kiều Hiệp

Tân Hòa

Tân Lệ

Điểm Kiều Hiệp là điểm trường chính.

2. Đội ngũ giáo viên:

Toàn trường có 39 cán bộ, nhân viên, viên chức. Trong đó, trình độ:

Đại học: 29

Cao đẳng: 9

Trung cấp: 1 (Nhân viên bảo vệ)

3. Mục tiêu đào tạo:

- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD-ĐT

4. Phương châm giáo dục: 

- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.

 
 

===============================

Ban giám hiệu Trường TH số 2 Cát Tân

===============================