GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU

TRƯỜNG TH SỐ 1 CÁT TƯỜNG

 - Địa chỉ: xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

 - Điện thoại:  02563 551 011 - 

 - Website:    https://edu.viettel.vn/binhdinh-thso1cattuong

- Email: thuhai8894@gmail.com.vn (or) thso1cattuong@phucat.binhdinh.gov.vn

 VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Trường TH Số 1 Cát Tường là cơ quan chuyên môn thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát; 

2. Trường TH Số 1 Cát Tường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng;  chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Giáo dục và Đào tạo.