PHÒNG GD - ĐT PHÙ CÁTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH SỐ 1 CÁT TÂN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      

BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2019 - 2020

      

- Năm học 2019 - 2020, BGH nhà trường phân công chuyên môn cụ thể như sau:

* Khối 1:

- 1A1: Trần Thị Mai

- 1A2: Phan Thị Hương Thảo

- 1A3: Phan Thị Hương Thảo

- 1A4: Nguyễn Thị Hồng Anh

- 1A5: Huỳnh Thị Phương

* Khối 2:

- 2A1: Nguyễn Thị Thu Hường

- 2A2: Đào Thị Khánh Dương

- 2A3: Trà Thị Luận

- 2A4: Đặng Thị Thùy Dương

* Khối 3:

- 3A1: Nguyễn Thị Như Hiền

- 3A2: Nguyễn Thị Mỹ Hảo

- 3A3: Ngô Thị Thanh Hải

- 3A4: Phạm Thị Cúc

- 3A5: Nguyễn Thị Điểm

* Khối 4:

- 4A1: Nguyễn Thị Luyến

- 4A2: Nguyễn Thị Tuyết

- 4A3: Nguyễn Thị Thu

* Khối 5:

- 5A1: Hà Anh Liêm

- 5A2: Lê Thị Thu Huyền

- 5A3: Nguyễn Trần Ngọc Trâm

* Giáo viên dạy chuyên:

- Tin học: Võ Ngọc Nam

- Thể dục: Nguyễn Trọng Phúc, Lê Trần Như Lưu

- Mỹ thuật: Huỳnh Quang Huy

- Ngoại ngữ: Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Thu Sương

- Âm nhạc: Nguyễn Thị Nghĩa

* Thư viện:

- Phạm Thị Hà

 

                                                                                                              Cát Tân, ngày 05 tháng 09 năm 2019

                                                                                                                                    Hiệu trưởng

 

                                                                                                                                        (Đã ký)

 

                                                                                                                               Trần Thị Ngọc Lài