PHÒNG GD - ĐT PHÙ CÁTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 CÁT TÂNĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      

       DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM 2019 - 2020

      
STTHỌ & TÊNNgày sinhChức vụSố điện thoại 
1Trần Thị Ngọc Lài03/04/1969Hiệu trưởng0972306478 
2Võ Ngọc Nam25/03/1991Giáo viên0352827164 
3Hà Anh Liêm15/04/1965Giáo viên0357500236 
4Phạm Thị Cúc25/10/1966Giáo viên0358129277 
5Nguyễn Thị Thu13/09/1967Giáo viên0368842159 
6Trà Thị Luận09/02/1967Giáo viên0972817248 
7Nguyễn Thị Điểm19/05/1968Giáo viên0353633148 
8Huỳnh Thị Phương09/04/1969Giáo viên0327813627 
9Nguyễn Trần Ngọc Trâm26/01/1970Giáo viên0793579322 
10Nguyễn Thị Như Hiền16/08/1972Giáo viên0977949326 
11Trần Thị Mai18/02/1974Giáo viên0973459440 
12Nguyễn Thị Nga05/11/1974Giáo viên0989364035 
13Nguyễn Thị Hồng Anh20/04/1974Giáo viên0348965861 
14Nguyễn Thị Nghĩa20/12/1983Giáo viên0956545453 
15Nguyễn Thị Luyến11/10/1976Giáo viên0376491360 
16Lê Thị Thu Huyền19/06/1976Giáo viên0977368562 
17Nguyễn Thị Mỹ Hảo03/09/1996Giáo viên0914235543 
18Phan Thị Hương Thảo18/10/1977Giáo viên0343375669 
19Phan Thị Tuyết21/12/1978Giáo viên0399841996 
20Nguyễn Thị Thu Hường02/01/1978Giáo viên0398455125 
21Nguyễn Thị Tuyết02/01/1979Giáo viên0702295144 
22Ngô Thị Thanh Hải09/09/1979Giáo viên0387876406 
23Đặng Thị Thùy Dương26/07/1980Giáo viên0348879630 
24Lê Thị Kiều Oanh01/08/1980Giáo viên0979628297 
25Nguyễn Trọng Phúc16/10/1983Giáo viên0905034264 
26Huỳnh Quang Huy20/12/1983Giáo viên0977201283 
27Nguyễn Thị Thu Sương15/10/1992Giáo viên0969675732 
28Đào Thị Khánh Dương12/12/1994Giáo viên0342525346 
29Lê Trần Như Lưu11/11/1988Giáo viên0923465625 
30Phạm Thị Bích Thảo27/04/1994Giáo viên0971263732 
31Phạm Thị Hà20/03/1964NV Kế toán0978233454 
32Võ Thành Hòa20/05/1963NV Bảo vệ0365425465 
  Cát Tân, ngày 05 tháng 09 năm 2020
  HIỆU TRƯỞNG
      
                  (Đã ký)  
      
      
  Trần Thị Ngọc Lài