Chủ nhật, 27/11/2022 - 19:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Số 1 Cát Hanh

Hội nghị công chức, viên chức năm 2017

Ngày 24 tháng 01 năm 2017, Phòng GD&ĐT Phù Cát tổ chức Hội nghị công chức, viên chức ngành giáo dục năm 2017.

Thầy giáo Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng phòng GD&ĐT phát biểu tại buổi Hội nghị

Qua Hội nghị thầy giáo Nguyễn Tấn Hưng báo cáo một số kết quả đạt được trong năm 2016 như sau:

         Hoàn thành công tác bổ nhiệm lại đối với các đồng chí VCQL ở các trường MG, TH, THCS đã hết thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, đồng thời đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện về việc kiện toàn VCQL theo Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ. Tiếp tục cử Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; VCQL của  các trường tham gia các khóa học trung cấp chính trị, quản lý nhà nước nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  Thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, liên Bộ GD & ĐT và Bộ Nội vụ về tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trên cở sở Điều lệ trường học do Bộ GD & ĐT ban hành và các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành đã chỉ đạo các trường trực thuộc tiến hành phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Nhà nước, của ngành. Đồng thời, có sự phối hợp tốt giữa nhà trường với các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, cha mẹ học sinh trong sự nghiệp giáo dục. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới và duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn huyện.  Ngành đã hoàn thiện và đẩy mạnh công tác kiểm tra ở mỗi cấp học. Qua đó đã chấn chỉnh kịp thời một số sai sót trong quá trình hoạt động của các trường trực thuộc.  Chỉ đạo các trường đánh giá đúng chất lượng giáo dục của đơn vị mình, đồng thời tổ chức đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng, P.Hiệu trưởng ở các cấp học.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, tổ chức tập huấn và triển khai phần mềm VEMIS về quản lý VCQL, GV, NV và HS ở cấp MG, TH, THCS. Phòng GD&ĐT và các trường MG, TH, THCS đã thực hiện có hiệu quả về chế độ báo cáo thông tin bằng thư điện tử.  Ngành đã triển khai, phổ biến công tác thi đua khen thưởng kịp thời đến các trường. Từ đó công việc thi đua khen thưởng đã đem lại hiệu quả, khích lệ tinh thần VCQL, GV, NV trong toàn ngành và xét thi đua ở từng học kỳ, cuối năm học công khai, đúng người, đúng việc.  Mỗi VCQL, giáo viên không ngừng học tập và đổi mới trong phương pháp dạy học và công tác quản lý.  Việc soạn thảo văn bản thực hiện theo đúng quy định của Bộ Nội vụ.

    -  Giáo dục mầm non:  Tổ chức các tiết thao giảng cụm cho các trường học tập và rút kinh nghiệm.  Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: Chú trọng việc rèn luyện các kỹ năng cần thiết trong tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày, giáo dục trẻ các kỹ năng giao tiếp đơn giản. thực hiện nội dung chương trình GDMN mới giáo viên tham khảo các tài liệu rộng hơn, linh hoạt và chủ động trong quá trình lên kế hoạch, lựa chọn các nội dung phù hợp đưa vào bài dạy. Phương pháp giáo dục mầm non mới nhẹ nhàng trẻ dễ tiếp cận, nắm được kiến thức, phát huy tính tích cực, sáng tạo. Tiếp tục duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

     -  Giáo dục phổ thông:  Tiếp tục thực hiện tốt ba cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt” nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. 

     + Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”được triển khai ở tất cả các đơn vị giáo dục trên địa bàn. Ngành giáo dục và đào tạo đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hoá dân tộc, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng. Tổ chức cho VCQL, GV, NV trong toàn ngành học tập chính trị hè đạt tỷ lệ 100%.

    + Toàn ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” với những biện pháp đa dạng, phong phú, tập trung vào công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động dạy và học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức chấm trả bài, thực hiện kiểm tra, thi cử nghiêm túc, cải tiến công tác đánh giá, xếp loại, tăng cường hoạt động thanh kiểm tra.

    + Cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Mỗi thầy giáo, cô giáo không ngừng phấn đấu và học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học, tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

   +  Phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”. Ngành đã thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch cụ thể và triển khai cho các trường ngay từ đầu năm. 100% các trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.

 -  Kết quả giáo dục:

Mầm non, Mẫu giáo: Tổng số trẻ được theo dõi bằng biểu đồ cân nặng, chiều cao và khám sức khỏe định kỳ là  5.447/5.447 trẻ đạt tỉ lệ 100%; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở nhà trẻ 0.2%, mẫu giáo 2.4% giảm 1.2%, thể thấp còi nhà trẻ 0.8%, mẫu giáo 2.2% giảm 0.8% so với năm học trước.

* Tiểu học: 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phổ cậpGDTH, phổ cậpGDTH đúng độ tuổi. Tuyển sinh học sinh đúng 6 tuổi vào lớp 1 đạt 3.070/3.014 trẻ  trong độ tuổi, tỉ lệ 101,8%.Học sinh tiểu học hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 3.076/3.076, tỷ lệ 100%. Kết quả học tập xếp loại hoàn thành đạt 98.65%, chưa hoàn thành 1.35%; phẩm chất xếp loại đạt 99.99%, chưa đạt 0.01%; năng lực xếp loại đạt 99.84% và chưa đạt 0.16%.

* THCS: Tiếp tục duy trì kết quả đạt chuẩn quốc gia về phổ cập THCS. Tỷ lệ học sinh tuyển vào lớp 6 đạt tỷ lệ: 99.3%. Tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ: 99.7% tăng 0.22%. Học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt đạt 94.7%, trung bình 5.0% và yếu 0.3%; về học lực xếp loại khá giỏi đạt 52.4%, trung bình 44.4%, yếu kém 3.2%, có 1.041 học sinh học chương trình VNEN – Học lực: hoàn thành 96,4%; chưa hoàn thành 3,6%; Năng lực: Đạt 96,4%, chưa đạt 3,4%; Phẩm chất: Đạt 99,7%, chưa đạt 0,3% . Kết quả tham gia thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh đạt 19 em, trong đó 01 giải Nhất (môn Toán), 02 giải Nhì (môn Toán, môn Hoá).       

 Trong buổi Hội nghị Trưởng phòng cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian đến là: 

-  Đổi mới căn bản công tác quản lý giáo dục, đào tạo:

+ Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh uỷ Bình Định về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

+  Tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót. Quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 08/7/2013 của UBND tỉnh.

-  Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo:

* Giáo dục mầm non: Tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình giáo dục mầm non mới. Chấn chỉnh các sai phạm về dạy trước chương trình lớp 1. Tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng. Duy trì và giữ vững phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

* Giáo dục phổ thông: Thực hiện đổi mới đồng bộ hình thức tổ chức và phương pháp dạy học, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông, trong đó tập trung thực hiện quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học.Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN), phương pháp dạy học “Bàn tay nặn bột”. Mở rộng tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.  Tích cực củng cố và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục. Củng cố mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề góp phần phân luồng học sinh sau THCS.

 Phát triển đội ngũ nhà giáo và viên chức quản lý giáo dục: Nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, viên chức quản lý và nhân viên ngành giáo dục đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các địa phương. Đánh giá giáo viên và viên chức quản lý theo chuẩn nghề nghiệp đảm bảo khách quan, công bằng qua kết quả tự bồi dưỡng thường xuyên và đóng góp thực tế trong nhà trường được đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh ghi nhận.  Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách đối với nhà giáo; đặc biệt là giáo viên mầm non, giáo viên đang công tác tại xã miền núi, xã khó khăn. Tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện và tham gia cấp tỉnh đạt kết quả.

- Tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản,đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả lộ trình kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo, các chương trình, dự án, các đề án do địa phương phê duyệt,...Thực hiện tốt công tác thiết bị, thư viện trường học. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.


Phòng GD&ĐT

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 11 : 43
Năm 2022 : 796