Kỳ thi học sinh giỏi khối 6, 7, 8  trường THCS Cát Trinh năm học 2017 - 2018