Wednesday, 25/05/2022 - 11:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Tài

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ(THƯ VIỆN)

THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS CÁT TÀI

 THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ: TÌM HIỂU VỀ GIÁO DỤC STEM

VÀ VIỆC THỰC HIỆN DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI

I. LỜI NÓI ĐẦU

          Các thầy, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Ngày nay, trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, khoa học, công nghệ dần chiếm ưu thế trên mọi mặt của đời sống, nhu cầu việc làm liên quan đến khoa học kỹ thuật ngày càng lớn. Nguồn lao động chất lượng cao giờ đây không chỉ cần có kiến thức chuyên ngành mà còn đòi hỏi có sự hiểu biết liên ngành gắn với các thành tựu mới nhất của khoa học và công nghệ. Để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có những thay đổi, chuẩn bị cho người học những kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của một xã hội luôn luôn thay đổi.

STEM là một chương trình giảng dạy dựa trên ý tưởng trang bị cho người học những kiến thức, kĩ năng liên quan đến (các lĩnh vực) khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học - theo cách tiếp cận liên môn (interdisciplinary) và người học có thể áp dụng để giải quyết vấn đề trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì dạy bốn môn học như các đối tượng tách biệt và rời rạc, Stem kết hợp chúng thành một mô hình học tập gắn kết dựa trên các ứng dụng thực tế.

Để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 (chương trình mới), trong nhiều năm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn liên tục cho giáo viên và cán bộ quản lí trường phổ thông về thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Vì thế thư viện trường THCS Cát Tài sẽ giới thiệu đến toàn thể giáo viên và học sinh chuyên đề về “Tìm hiểu về giáo dục stem và việc thực hiện dạy học theo chương trình mới” để chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu.

II. NỘI DUNG:

1. Giáo dục stem hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học/ Nguyễn Thanh Nga, Phùng Việt Hải, Dương Xuân Quý… - TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2021- 260tr.; 24cm. (SĐKCB: 00173-00176)

Tóm tắt:

Cuốn sách này được chia thành 5 phần:

Phần 1:

Một số gợi ý dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất năng lực học sinh.

Phần 2:

Hướng dẫn thực hiện giáo dục stem trong giáo dục trung học.

Phần 3:

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bài dạy trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học.

            

Phần 4:

Hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phẩm chất, năng lực học sinh theo định hướng giáo dục stem.

Phần 5:

Một số kế hoạch bài dạy minh họa trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

 

2. Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chương trình mới ngữ văn và các môn khoa học xã hội ở trường THCS và THPT/ Ngô Minh Oanh, Nguyễn Thanh Nga,  Nguyễn Thị Ngọc Thúy… - TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2021- 256tr.; 24cm. (SĐKCB: 00165-00168)

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách được biên soạn với mục đích minh họa, hỗ trợ giáo viên trung học và tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của tổ, kế hoạch bài dạy của giáo viên theo công văn số5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020. Quyển sách bao gồm 5 phần:

Phần 1:

Một số gợi ý chung trong kế hoạch dạy học và giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

Phần 2:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trường trung học.

Phần 3:

Một số hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong trường trung học.

 

              

Phần 4:

Minh họa rà soát và điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học.

Phần 5:

Minh họa kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học.

 

3. Hướng dẫn giáo viên THCS thực hiện dạy học theo chương trình mới/ Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Văn Nghiệp… - TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2021-284tr.; 24cm. (SĐKCB: 00169-00172)

Tóm tắt:

Nội dung quyển sách được biên soạn với mục đích minh họa, hỗ trợ giáo viên trung học và tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, hoạt động giáo dục của tổ, kế hoạch bài dạy của giáo viên theo công văn số5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020. Quyển sách bao gồm 4 phần:

Phần 1:

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường cấp trung học cơ sở.

Phần 2: Một số hoạt động xây dựng kế hoạch giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh trong trường THCS.

Phần 3:

Minh họa kế hoạch dạy học và giáo dục môn học, rà soát và điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS.

Phần 4:

Một số kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trong dạy học chương trình giáo dục phổ thông hiện hành lớp 7, 8, 9.

 

               

 

4. Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Stem/ Nguyễn Thanh Nga, Phùng Việt Hải, Nguyễn Quang Linh… - Tái bản lần thứ nhất.- TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2019 - 272tr.; 24cm. (SĐKCB: 00117-00119)

Tóm tắt:

Cuốn sách này giúp giáo viên hiểu rõ một số vấn đề như:

  • Giáo dục Stem là gì, mục tiêu của giáo dục Stem, tiêu chí của một chủ đề Stem.
  • Dùng phương pháp dạy học nào để tổ chức dạy học và học chủ đề Stem.
  • Cách xây dựng chủ đề Stem để dạy cho học sinh.
  • Hướng dẫn tổ chức dạy và học chủ đề Stem cho học sinh trung học.

Nội dung cuốn sách được chia làm 4 chương:

Chương 1:

Lý thuyết về giáo dục Stem trong trường trung học.

Chương 2:

Tổ chức dạy học chủ đề Stem cho học sinh trung học.

Chương 3:

Xây dựng các chủ đề Stem trong trường trung học.

Chương 4:

Thực hành tổ chức dạy và học các chủ đề Stem trong trường Trung học.

           

 

5. Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học/ Nguyễn Thanh Nga, Hoàng Phước Muội, Nguyễn Đức Thanh… - Tái bản lần thứ nhất.- TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2019 - 259tr.; 24cm. (SĐKCB: 00113-00116)

Tóm tắt:

Cuốn sách được chia làm 4 chương:

Chương 1: Dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn trong trường trung học.

Chương 2:

Vận dụng dạy học dự án để tổ chức dạy học tích hợp.

Chương 3:

Xây dựng chủ đề tích hợp ở trườngtrung học.

Chương 4:

Tổ chức dạy học tích hợp giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh trung học.

 Với 4 chương trên giáo viên có thể vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết tình huống thực tiễn dành cho học sinh, dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên, sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học.

Dạy học tích hợp đòi hỏi việc học tập trong nhà trường phải được gắn với các tình huống mà sau này học sinh có thể đối mặt, vì thế nó trở nên có ý nghĩa đối với các em học sinh.

                      

 

6. Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở/ Cao Thị Sông Hương, Nguyễn Thanh Nga, Mai Hoàng Phương….- TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2020 - 255tr.; 24cm. (SĐKCB: 00105-00108)

  Tóm tắt:

Cuốn sách được chia làm 6 chương:

Chương 1:

Dạy học khoa học tự nhiên ở trường THCS

Chương 2:

Hoạt động trải nghiệm trong dạy học khoa học tự nhiên ở trường THCS

Chương 3:

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “năng lực và sự biến đổi”

Chương 4:

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “vật sống”

Chương 5:

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “chất và sự biến đổi của chất”

Chương 6:

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm trong chủ đề “trái đất và bầu trời”.

 Bao gồm:

 Mục tiêu;

 Các hoạt động trong chủ đề;

 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động trải nghiệm.

 

                    

 

7. Hướng dẫn thực hiện một số kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục Stem ở trường THCS và THPT/ Nguyễn Thanh Nga, Trần Thị Gái, , Tạ Hoàn Anh Khoa...- TP. Hồ Chí Minh; Đại học sư phạm, 2020 - 264tr.; 24cm. (SĐKCB: 00109-00112)

Cuốn sách nhằm hỗ trợ giáo viên tổ chức dạy học các chủ đề giáo dục Stem tại Việt Nam với kinh nghiệm nghiên cứu và triển khaitrong thực tiễn dạy học ở các trường phổ thông, tác giả đã biên soạn một số chủ đề giáo dục Stem để giới thiệu đến quý thầy cô ở các trường trung học.

Cuốn sách được chia làm 2 phần:

Phần 1:

Hướng dẫn dạy học theo chủ đề giáo dục Stem

Phần 2:

Giới thiệu kế hoạch dạy học chủ đề Stem ở trường trung học: bao gồm 16 chủ đề tổng hợp.

                 

III. KẾT LUẬN:

Mô hình giáo dục STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) được biết đến như là một sự tiếp cận mới trong giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai, trong đó nhấn mạnh sự kết nối, liên thông, tích hợp giữa bốn lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán.

Mô hình giáo dục này đã được các nước Âu - Mỹ triển khai mạnh mẽ và ở Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai áp dụng thí điểm tại 15 trường ở các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định …và được xem xét đưa vào áp dụng đại trà trong chương trình giáo dục phổ thông mới, nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Vị trí, vai trò của giáo dục tin học và giáo dục công nghệ trong chương trình giáo dục phổ thông mới đã được nâng cao rõ rệt. Điều này không chỉ thể hiện rõ tư tưởng giáo dục STEM mà còn là sự điều chỉnh kịp thời của giáo dục phổ thông trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

 

BẢNG TRA CỨU CHỮ CÁI TÊN SÁCH

 

TT

TÊN SÁCH

SỐ TT TRONG TM

TRANG

1

Dạy học tích hợp phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh trung học

5

6

2

Giáo dục stem hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh trung học

1

2

3

Hướng dẫn giáo viên THCS thực hiện dạy học theo chương trình mới

3

4

4

Hướng dẫn thực hiện dạy học theo chương trình mới ngữ văn và các môn khoa học xã hội ở trường THCS và THPT

2

3

5

Hướng dẫn thực hiện một số kế hoạch dạy học chủ đề giáo dục Stem ở trường THCS và THPT

7

8

6

Thiết kế và tổ chức dạy học chủ đề Stem

 

4

5

7

Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn khoa học tự nhiên phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở

6

7

                                                              

                                                                 Cát Tài ngày 09 tháng 11 năm 2021

   HIỆU TRƯỞNG                                                     THƯ VIỆN

 

 

 

 

Phạm Minh Toàn                                                  Nguyễn Trinh Thục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 93
Năm 2022 : 660