Saturday, 28/05/2022 - 14:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Tài

Công văn 558/GD-ĐT

phụ lục 1/ công văn 558

PHÒNGGD&ĐTPHÙ CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS…..

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo Công văn số             /PGDĐT-THCS ngày        /9/2016)

 

Đơn vị:

 

STT

Môn/Liên môn

Chương

Tên chủ đề dạy học

Số tiết của chủ đề

Thời điểm dạy tiết dạy minh họa

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Phù Cát, ngày       tháng 9 năm 2016

                                                                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                                        (ký tên và đóng dấu)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 1
Tháng 05 : 102
Năm 2022 : 669