Friday, 30/09/2022 - 22:59|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Minh

Lịch kiểm tra học kì I năm học 2016-2017

Cấu trúc của đề kiểm tra: - Đề kiểm tra của các môn từ lớp 6 đến lớp 9 được quy định như sau: - Môn: Ngữ văn: Tự luận + Các môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận. + Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận

- Đề kiểm tra của các môn từ lớp 6 đến lớp 9 được quy định như sau:
- Môn: Ngữ văn: Tự luận
+ Các môn: Lịch sử, Địa lý, GDCD: 40% trắc nghiệm khách quan, 60% tự luận.
+ Các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ: 60% trắc nghiệm khách quan, 40% tự luận

Ngày kiểm tra

Buổi

Khối lớp

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ mở đề tại phòng HĐ

Giờ giao đề cho HS

Tính giờ làm bài

26/12/2016

Sáng

9,7

Công dân

45ph

07h00

07h10

07h15

Công nghệ

45ph

08h30

08h40

08h45

Chiều

8,6

Công dân

45ph

13h30

13h40

13h45

Công nghệ

45ph

15h00

15h10

15h15

27/12/2016

Sáng

9,7

Ngữ văn

90ph

07h00

07h10

07h15

45ph

09h15

09h25

09h30

Chiều

8,6

Ngữ văn

90ph

13h30

13h40

13h45

45ph

15h45

15h50

16h00

28/12/2016

Sáng

9,7

Toán

90ph

07h00

07h10

07h15

Sử

45ph

09h15

09h25

09h30

Chiều

8,6

Toán

90ph

13h30

13h40

13h45

Sử

45ph

15h45

15h50

16h00

29/12/2016

Sáng

9,7

Sinh

45ph

07h00

07h10

07h15

Địa

45ph

08h30

08h40

08h45

Chiều

8,6

Sinh

45ph

13h30

13h40

13h45

Địa

45ph

15h00