I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Cát Minh có tổng diện tích tự nhiên 2512ha, dân số trên 17 nghìn người, toàn xã có 7 thôn. Đại bộ phận người dân làm nông, còn lại một bộ phận không nhỏ làm nghề muối và các ngành nghề khác. Tính bình quân từ mẫu giáo đến đại học, cứ 3 người dân thì có 1 người đi học.

Trong những năm qua cùng với những thành tựu chung của nền kinh tế xã hội, sự nghiệp giáo dục của xã nhà được các cấp lãnh đạo quan tâm, chăm lo tạo sự nghiệp chuyển biến đáng kể. Nhất là những năm gần đây, các cấp lãnh đạo xã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, cảnh quan môi trường xanh - sạch -đẹp. đặc biệt, đội ngũ GV đã chuẩn hóa 100% và trên chuẩn 68,04% (tính từ mẫu giáo đến phổ thông cơ sở), chú trọng đúng mức việc nâng cao chất lượng dạy và học.

Từ đó, hiệu quả đào tạo từng cấp học từng bước được nâng lên. Công tác phổ cập giáo dục được duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng một cách vững chắc. 

II/ Thông tin trường - chất lượng giáo dục:

1) Học sinh: Tính từ năm học 2005-2006 tổng số HS là 1743 có 36 lớp. Đến năm 2010 tổng số HS là 1549 có 36 lớp. Số HS giảm  so với 2006 là 149 em (giảm vì tiểu học & một số HS bỏ học giữa chừng).

*Giáo dục:

Năm học 2005-2006: Giỏi (6,0%), Khá (19,3%), TB (53,0%), Yếu (21,2%), Kém (8,5%)

Năm học 2009-2010:  Giỏi (13,92%), Khá (34,14%), TB (44,19%), Yếu (7,9%), Kém (0,66%)

So với năm học 2006, năm học 2010 số HS giỏi tăng 7,92%; HS khá tăng 14,84%; HS yếu hạ thấp 14,11%; HS kém hạ thấp 7,84%. Mỗi năm tốt nghiệp THCS đạt 98%.

 * Hạnh kiểm:

Tính từ 2005 đến 2010, bình quân mỗi năm xếp loại hạnh kiểm như sau:

 Tốt (47,78%), Khá (35,58%), TB (15,94%), Yếu (0,7%)

 

2) Giáo viên:  Tính từ năm học 2005-2006, tổng số Gv là 60. Trong đó giáo viên có trình độ CĐ 17 (28,33%), ĐH 39 (65,0%), giáo viên chưa đạt chuẩn 04 (6,66). So với năm học 2009-2010, tổng số Gv là 65. Trong đó giáo viên có trình độ CĐ 13 (20%), ĐH 53 (80%) tăng 15%. Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn là 100%.