Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 51.401
Năm 2022 : 53.245
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Ngày ban hành:
09/06/2015
Ngày hiệu lực:
09/06/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Ngày ban hành:
14/04/2015
Ngày hiệu lực:
14/04/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú".
Ngày ban hành:
10/03/2015
Ngày hiệu lực:
10/03/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của UBND tỉnh Bình Định.
Ngày ban hành:
21/11/2014
Ngày hiệu lực:
21/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nghị định về chính sách tinh giản biên chế.
Ngày ban hành:
20/11/2014
Ngày hiệu lực:
20/11/2014
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bình Đinh.
Ngày ban hành:
08/07/2013
Ngày hiệu lực:
08/07/2013
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban hành Quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.
Ngày ban hành:
02/08/2007
Ngày hiệu lực:
02/08/2007
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới