Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 09 : 51.401
Năm 2022 : 53.245

Quy chế làm việc của trường THCS Cát Lâm

Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
22/09/2017
Ngày hiệu lực:
22/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường của trường THCS Cát Lâm.
Ngày ban hành:
21/03/2017
Ngày hiệu lực:
21/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017.
Ngày ban hành:
06/03/2017
Ngày hiệu lực:
06/03/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017.
Ngày ban hành:
28/02/2017
Ngày hiệu lực:
28/02/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của trường THCS Cát Lâm
Ngày ban hành:
18/01/2017
Ngày hiệu lực:
18/01/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm học 2016-2017.
Ngày ban hành:
26/09/2016
Ngày hiệu lực:
26/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016-2017.
Ngày ban hành:
22/09/2016
Ngày hiệu lực:
22/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bảng hệ thống đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoach thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
Ngày ban hành:
09/09/2016
Ngày hiệu lực:
09/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017.
Ngày ban hành:
29/08/2016
Ngày hiệu lực:
29/08/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới