Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 11 : 223
Năm 2022 : 53.620
Phiếu đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phiếu viên chức đánh giá Phó Hiệu trưởng theo Chuẩn nghề nghiệp.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phiếu giáo viên tự đánh giá theo Chuẩn nghề nghiệp.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phiếu đánh giá, xếp loại viên chức theo năm học.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phiếu đánh giá viên chức.
Ngày ban hành:
11/09/2016
Ngày hiệu lực:
11/09/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Mẫu đơn xin phép nghỉ học
Ngày ban hành:
18/07/2016
Ngày hiệu lực:
18/07/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới