Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 427
Năm 2023 : 2.976
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
28/06/2023
Ngày hiệu lực:
28/06/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/06/2023
Ngày hiệu lực:
12/06/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/06/2023
Ngày hiệu lực:
10/06/2023
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quy chế làm việc của trường THCS Cát Lâm

Ngày ban hành:
11/09/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyên truyền, vận động tham gia cuộc thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng.

Ngày ban hành:
14/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai Cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018.

Ngày ban hành:
09/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh THCS mô hình trường học mới từ năm 2016-2017
Ngày ban hành:
11/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.
Ngày ban hành:
26/09/2017
Ngày hiệu lực:
26/09/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới