Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 11 : 223
Năm 2022 : 53.620
 19/11/19  TIN TỨC - SỰ KIỆN  77
PGD và Viettel Bình Định tổ chức tập huấn cho các trường MG, Tiểu học, THCS.
Công tác kiểm tra nội bộ trường học nhằm góp phần thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật, quy chế làm việc, quy chế chuyên môn và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học của nhà trường.
Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng; xây dựng bộ máy quản lý nhà trường hoạt động hiệu quả, liêm khiết; lành mạnh hóa các mối quan hệ xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; củng cố lòng tin của phụ huynh học sinh và nhân dân; ...
Năm học 2016-2017, năm học tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Định về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, ...
Kế hoạch phòng tránh, đối phó bão lũ, giảm nhẹ thiên tai năm 2016 của trường THCS Cát Lâm.
Năm học 2016-2017 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ...
Thư viện ảnh
Video Clip
Văn bản mới