CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG

Năm học: 2016 – 2017

 

          I. Cấp ủy chi bộ

                   1. Bí thư chi bộ:             Nguyễn Minh Quang

                   2. Phó Bí thư chi bộ:      Trần Minh

                   3. Ủy viên:                     Trần Văn Phúc

 

          II. Ban giám hiệu

                   1. Hiệu trưởng:               Nguyễn Bá Cang

                   2. Phó Hiệu trưởng:       Nguyễn Minh Quang

 

          III. Ban chấp hành công đoàn

                   1. Chủ tịch công đoàn:   Đỗ Xuân Anh

                   2. Phó Chủ tịch CĐ:      Trần Minh

                   3. Ủy viên:                     Hồ Tiếng Long

                   4. Ủy viên:                     Diệp Trần Ngọc Điệp

                   5. Ủy viên:                     Đào Thị Công           

              

          IV. Ban chấp hành chi đoàn

                   1. Bí thư chi đoàn:                   Hồ Tiếng Long

                   2. Phó Bí thư chi đoàn:  Võ Minh Tin

                   3. Ủy viên:                     Nguyễn Thị Thanh

 

          V. Ban Thanh tra nhân dân

                   1. Trưởng ban:     Hồ Trọng Dũng

                   2. Ủy viên:           Hồ Tiếng Long

                   3. Ủy viên:           Võ Thị Thanh Tánh

 

          VI. Chuyên môn

                   1. Tổ Ngữ văn – Lịch sử - GDCD

Tổ trưởng:  Bùi Bá Thẩm

                   2. Tổ Toán – Lý – Tin – Công nghệ (CN)

Tổ trưởng:  Phan Điền Kha

                   3. Tổ Hóa – Sinh – Địa – Công nghệ (NN)

Tổ trưởng:  Huỳnh Ngọc Hơn

                   4. Tổ Tiếng Anh – Thể dục – Mỹ thuật – Âm nhạc

- Tổ trưởng:         Trần Văn Phúc

- Tổ phó:              Trần Thị Thu Lý

 

          VII. Tổng phụ trách Đội

                   Giáo viên Tổng phụ trách Đội: Võ Minh Tin

 

          VIII. Kế toán

                   Nguyễn Thị Ngọc Sen

 

          IX. Thư viện

                   Phan Thị Hồng Vân

 

          X. Thiết bị

                   - Nguyễn Thị Mai Tuyền

                   - Nguyễn Phương Lam

 

          XI. Văn thư

                   Đặng Thị Minh Tiến

          XII. Y tế

                  Võ Thị Hạnh Quyên

 

HĐ Trường THCS Cát Lâm

(Cập nhật ngày 15/09/2016)