TRƯỜNG THCS CÁT LÂM

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

        Sau khi đất nước được thống nhất năm 1975, trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Cát Hiệp (thuộc xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) được thành lập. Do địa bàn rộng, điều kiện đi lại và học tập của học sinh khó khăn nên trường PTCS Cát Hiệp được tách ra và thành lập 2 trường: PTCS Cát Hiệp 1 và PTCS Cát Hiệp 2 vào năm 1978.   Đến  năm 1984, xã Cát Hiệp được tách ra thành 2 xã: xã Cát Hiệp và xã Cát Lâm, trường PTCS Cát Lâm được mang tên từ đó.

        Đến năm 1991, do yêu cầu của sự nghiệp giáo dục lúc bấy giờ, các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, giáo dục đã quyết định tách cấp Tiểu học và Trung học (thuộc trường PTCS) thành 2 cấp học khác nhau: cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đồng thời sáp nhập trường THCS Cát Lâm và THCS Cát Sơn thành trường Trung học cơ sở số 1 huyện Phù Cát.

        Đến năm 2002, trường THCS số 1 được tách ra thành 2 trường THCS: THCS Cát Sơn và THCS Cát Lâm. Trường THCS Cát Lâm được chính thức thành lập cho đến ngày nay theo Quyết định số 05/TCCB, ngày 14/07/2002 của Sở Giáo dục - Đào tạo Bình Định.

        Trải qua nhiều thay đổi do yêu cầu lịch sử của giáo dục, tuy có lúc gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Cát, của Đảng ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các tổ chức, ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường; sự nổ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ viên chức và học sinh, trường THCS Cát Lâm vẫn giữ vững chất lượng, từng bước phát triển.

        Thời gian từ năm học 2002-2003 đến năm học 2015-2016, số lớp và số học sinh của nhà trường không được ổn định, số lớp dao động từ 21 lớp đến 15 lớp, số học sinh dao động từ khoảng 800 học sinh đến khoảng 470 học sinh. Năm học 2016-2017, nhà trường có 14 lớp với 455 học sinh.

Trường THCS Cát Lâm - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Tỉnh Bình Định

        Nhà trường đã có 04 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 12 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 11 giáo viên dạy giỏi cấp trường. Liên tục trong  những năm qua, nhà trường luôn có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh; luôn đạt thành tích trong các Hội thi, Cuộc thi do ngành Giáo dục và các cấp tổ chức.

        Trong 4 năm liên tục, từ năm học 2012-2013 đến nay, trường được UBND huyện Phù Cát công nhận Tập thể Lao động tiên tiến và tặng Giấy khen.

        Trường THCS Cát Lâm được công nhận trường THCS đạt chuẩn Quốc gia lần thứ I – giai đoạn 2012–2017 theo Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh Bình Định./.

  

HT

Nguyễn Bá Cang