MÔN: TIN HỌC 8 TIẾT 61: THỰC HÀNH SỬ DỤNG PHẦN MỀM GEOGEBRA