Saturday, 23/10/2021 - 23:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Hưng

Hướng dẫn triển khai dạy chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016-2017

Hướng dẫn triển khai dạy chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016-2017

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

PHÒNG GD&ĐT

¯¯¯¯¯¯

Số:   334 /PGD&ĐT

V/v hướng dẫn triển khai dạy chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016-2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

               Phù Cát, ngày  02  tháng 6  năm 2016

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS

Thực hiện Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn triển khai dạy học tiếng Anh cấp THCS và THPT từ năm học 2014-2015, Công văn số 919/SGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn triển khai dạy chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016-2017,  Phòng GD&ĐT Phù Cát hướng dẫn triển khai dạy chương trình, sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trong năm học 2016-2017 như sau: 

1.     Sử dụng sách giáo khoa (SGK) tiếng Anh theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia:

Các trường Tiểu học và THCS đã dạy chương trình, SGK các lớp 3,4,5,6,7 và 8 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án) trong năm học 2015-2016 tiếp tục dạy chương trình, SGK các lớp 4, 5, 6, 7, 8 và 9 theo Đề án trong năm học 2016-2017.

Số lượng học sinh, số lớp và giáo viên dạy các lớp 4,5,6,7,8 và 9 theo Đề án trong năm học 2016-2017 không thay đổi so với số lượng học sinh, số lớp và giáo viên dạy các lớp 3, 4, 5, 6, 7  và 8 theo Đề án trong năm học 2015-2016.

2.      Triển khai dạy tiếng Anh theo Đề án trong năm học 2016-2017

a)     Triển khai chương trình, SGK các lớp 3 và 6 theo Đề án

-       Các trường Tiểu học và THCS có giáo viên đạt chuẩn năng lực theo yêu cầu triển khai dạy chương trình, SGK các lớp 3 và 6 trong năm học 2016-2017 theo hình thức thí điểm tại trường hoặc đại trà. Học sinh lớp 6 muốn học chương trình, SGK tiếng Anh theo Đề án phải đạt yêu cầu trong kỳ thi khảo sát năng lực tiếng Anh.

-       Các đơn vị gửi bảng đăng ký học sinh lớp 3 (100% học sinh khối lớp 3 bắt buộc học theo Đề án trong năm học 2016-2017) và lớp 6 học chương trình, SGK theo Đề án về Phòng (Bộ phận KT&QLCLGD) trước ngày 11/6/2016.

b)     Khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6

Phòng GD&ĐT Phù Cát sẽ tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh học sinh lớp 6 đầu cấp để chọn học sinh học chương trình, SGK lớp 6 theo Đề án. Việc khảo sát được tiến hành vào đầu tháng 8 (có kế hoạch khảo sát thông báo sau) và thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT tại Công văn số 630/SGDĐT-GDTrH ngày 04/6/2013 về việc hướng dẫn triển khai dạy chương trình tiếng Anh lớp 6 theo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia năm học 2013-2014.

Đề thi khảo sát phải có các kĩ năng nghe, đọc, viết và kiến thức ngôn ngữ.

Chú ý: Học sinh THCS bắt đầu học chương trình lớp 6 cần có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1 theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ban hành tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

Việc công nhận đạt trình độ bậc 1 của học sinh căn cứ vào một trong các yếu tố như: Học sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh ở cấp Tiểu học và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL Junior; IELTS; CAE; FCE; KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương còn hiệu lực; Chứng chỉ hoặc chứng nhận đạt yêu cầu do các đơn vị được giao nhiệm vụ đánh giá năng lực ngôn ngữ theo Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 và Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ GDĐT; Học sinh đạt yêu cầu qua khảo sát do Phòng  GD&ĐT tổ chức.

3.      Đăng ký mua sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án:

Các đơn vị đăng ký mua sách giáo khoa tiếng Anh theo Đề án đối với các khối lớp tại Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Định. Địa chỉ: 219, đường Nguyễn Lữ, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn tỉnh Bình Định hoặc Nhà sách Nhân dân huyện Phù Cát tại địa chỉ số 151 đường Quang Trung – TT Ngô Mây – Phù Cát.

4.     Kinh phí:  Các đơn đơn vị chi trả kinh phí tổ chức khảo sát năng lực tiếng Anh của học sinh lớp 6 đầu cấp để học chương trình SGK lớp 6 theo Đề án tại đơn vị mình.

 

Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Phòng (bộ phận KT&QLCLGD) để Phòng chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo PGD;

- CV. TH, THCS;

- Lưu VT.

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Kiều

Tác giả: Nguyễn Trường Việt
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1
Tháng 10 : 35
Năm 2021 : 683