(BĐ) - UBND tỉnh đã có chủ trương giao Sở NN&PTNT chủ trì, nghiên cứu loại đất phù hợp, đảm bảo cây trồng sống, sinh trưởng và phát triển tốt để thay thế cải tạo lại vườn cây lưu ...