Chủ nhật, 24/10/2021 - 00:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cát Hưng

Các Cuộc thi: Toán: Tiếng Việt, Toán: Tiếng Anh, IOE,Vật lý

Các cuộc thi

UBND HUYỆN PHÙ CÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GD&ĐT

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

¯¯¯¯¯¯

     ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI

Cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet cấp huyện năm học 2016 - 2017

(Kèm theo quyết định số 22/QĐ-PGD&ĐT ngày 17 tháng 01  năm 2017 )

 

STT

Họ và tên

Khối

Lớp

Trường

Xếp giải

1

Bùi Nguyễn Quỳnh Anh

6

6A1

Cát Hưng

Nhì

2

Nguyễn Minh Thư

6

6A3

Cát Hưng

Nhì

3

Nguyễn Lê Chương 

7

7A1

Cát Hưng

KK

4

Nguyễn Thị Thạch Thảo 

7

7A1

Cát Hưng

KK

5

Nguyễn Xuân Trí 

8

8A1

Cát Hưng

Ba

6

Trần Tuấn Kiệt 

8

8A1

Cát Hưng

Ba

7

Trần Thị Minh Sinh 

8

8A1

Cát Hưng

KK

8

Huỳnh Thị Tuyết Nhi 

8

8A1

Cát Hưng

KK

PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT                  
TRƯỜNG  THCS CÁT HƯNG                  
KẾT QUẢ
Thi giải Toán - Tiếng anh trên internet cấp trường năm học 2016 - 2017
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Điểm Thời gian Lần thi
Ngày Tháng Năm
1 49966489 Phan Thị Thanh Vy 14 01 2005 6 6a3 THCS Cát Hưng 175 914 1
2 49882682 Lê Thị Hoài Nương 20 04 2005 6 6a1 THCS Cát Hưng 100 596 1
3 49629286 Nguyễn Minh Thư 08 12 2005 6 6a3 THCS Cát Hưng 60 598 2
4 34361528 Nguyễn Lê Chương 14 02 2004 7 7a1 THCS Cát Hưng 260 1989 1
5 41341914 Nguyễn Thúy Kiều 01 10 2004 7 7a1 THCS Cát Hưng 250 2235 2
6 47871414 Phạm Ngọc Diễm 26 11 2004 7 7a1 THCS Cát Hưng 240 1968 1
7 34870069 Nguyễn Thị Thạch Thảo 03 04 2004 7 7a1 THCS Cát Hưng 220 1672 1
8 47458855 Nguyễn Thị Ngọc Hân 24 10 2004 7 7A1 THCS Cát Hưng 220 2160 1
9 49472352 Trần Thị Như Quỳnh 08 08 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 300 639 1
10 43943200 Nguyễn Xuân Trí 11 09 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 300 2117 1
11 45660212 Nquyễn Quang Huy 26 10 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 300 2234 3
12 48302055 Phạm Ngọc Trấn 24 10 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 300 2488 1
13 43662644 Võ Ngọc Linh 01 06 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 300 2689 1
14 44041621 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 02 06 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 280 2020 1
15 46334425 Trần Thị Minh Sinh 24 06 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 280 2506 1
16 47020887 Phạm Bảo Trân 25 08 2003 8 8a1 THCS Cát Hưng 250 2811 1
17 44521951 Trần Tuấn Kiệt 04 11 2002 9 9a1 THCS Cát Hưng 280 2161 1
18 46847788 Nguyễn An Minh Triết 27 12 2002 9 9a1 THCS Cát Hưng 280 2652 1
19 35827251 Nguyễn Thị Lan Đài 01 01 2002 9 9a2 THCS Cát Hưng 200 2474 1
20 43790810 Nguyễn Trần Thị Ly 12 09 2002 9 9A1 THCS Cát Hưng 140 3090 1
                       
                Cát Hưng ngày 23 tháng 12 năm 2016      
                HIỆU TRƯỞNG      
PHÒNG GD&ĐT PHÙ CÁT                    
TRƯỜNG THCS CÁT HƯNG                    
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                   
KẾT QUẢ CHUNG KHỐI LỚP 6, 7, 8, 9
CUỘC THI GIẢI VẬT LÍ QUA INTERNET - VIOLYMPIC
MÔN THI:VẬT LÝ
 MÔN: VẬT LÍ - VÒNG THI CẤP TRƯỜNG: 07
    Khối 6 7 8 9  
    Mã thi TH673BC1A2 TH53D3FE1A TH182F64C3 THF7F0BB59  
                         
STT ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Trường Quận/Huyện Tỉnh/Thành phố Điểm Thời gian Lần thi  
1 44468048 Nguyễn Thành Khôi Nguyên 10/11/2005 6 6a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 210 1783 1  
2 47863224 Huỳnh Thị Kim Thoa 12/06/2005 6 6a3 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 190 1283 1  
3 47482278 Chauthi Phuc 18/04/2005 6 6a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 170 566 1  
4 44026494 Võ Thị Ngọc Huyền 20/07/1005 6 6a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 150 1282 1  
5 43594333 Nguyễn Trần Văn Cảnh 20/02/2005 6 6A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 150 1586 1  
6 47459027 Nguyễn Thị Thùy Trâm 15/02/2005 6 6a3 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 140 1313 1  
7 47345807 Bùi Nguyễn Quỳnh Anh 08/10/2005 6 6a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 130 572 1  
8 48666990 Lê Thị Hoài Nương 20/04/2005 6 6a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 70 1389 1  
9 47414869 Phạm Ngọc Diễm 26/11/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 300 1078 1  
10 18909208 Nguyễn Thị Thạch Thảo 03/04/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 290 850 1  
11 44399967 Nguyễn Lê Chương 14/02/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 290 1246 1  
12 47458855 Nguyễn Thị Ngọc Hân 24/10/2004 7 7A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 1585 3  
13 47357634 Nguyễn Văn Hoài 01/04/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 2491 3  
14 49393008 Hồ Như Lộc 29/07/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 260 544 1  
15 50123731 Võ Thị Mỹ Tâm 03/02/2004 7 7A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 916 2  
16 47488872 Phạm Yến Nhi 22/10/2004 7 7A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 927 1  
17 37955526 Nguyễn Thúy Kiều 01/10/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 930 2  
18 43482574 Phùng Thuận 20/01/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 1873 2  
19 49477309 Nguyễn Thị Hòa 25/12/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 522 1  
20 44594754 Huỳnh Tú Nhi 19/07/2004 7 7A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 1161 9  
21 47357765 Nguyễn Thiện Nhân 19/5/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 1834 2  
22 44710896 Lê Thị Như Ý 9/12/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 2052 1  
23 47302367 Nguyễn Thị Hồng Như 1/6/2004 7 7a3 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 220 624 2  
24 44552144 Nguyễn Thị Ái Nữ 15/5/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 220 1631 4  
25 43587932 Nguyễn Thị Thúy Diễm 12/10/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 190 678 1  
26 47490825 Trần Thị Ngân Hà 20/04/2004 7 7a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 190 2033 3  
27 27713646 Nguyễn Quang Huy 26/10/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 2593 1  
28 43943200 Nguyễn Xuân Trí 11/09/2003 8 8A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 270 2810 3  
29 46698905 Võ Ngọc Linh 01/06/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 260 2882 1  
30 48674361 Võ Thị Hoàng Anh 24/10/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 1971 1  
31 50039613 Nguyễn Hữu Long 09/05/2003 8 8a4 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 2071 1  
32 49240097 Nguyễn Thành Lương 24/10/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 250 3470 1  
33 43974653 Huỳnh Thị Tuyết Nhi 02/06/2003 8 8A1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 2464 1  
34 44859566 Nguyễn Lê Hữu Vương 16/08/2003 8 8a2 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 220 2462 1  
35 47486119 Phạm Bảo Trân 25/08/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 210 3503 1  
36 47218510 Bùi Huy Hoàng 02/01/2003 8 8a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 190 2570 1  
37 47485043 Trantrung Nhiem 09/02/2001 8 8a4 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 120 1659 1  
38 46847788 Nguyễn An Minh Triết 27/12/2002 9 9a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 290 1506 1  
39 43818337 Nguyễn Thị Lan Đài 01/01/2002 9 9A2 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 1285 1  
40 35192781 Võ Ngọc Thanh Quỳnh 20/11/2002 9 9a2 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 1528 1  
41 44337648 Nguyễn Trần Thị Ly 12/09/2002 9 9a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 280 1586 1  
42 45002147 Đặng Thị Bích Phượng 22/06/2002 9 9a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 270 1490 1  
43 44521951 Trần Tuấn Kiệt 04/11/2002 9 9a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 270 1916 1  
44 45620320 Trần Châu Thị Thúy Qui 10/10/2002 9 9a1 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 240 1769 1  
45 47411411 Nguyễn Thị Minh Thư 25/09/2002 9 9a2 Trường THCS Cát Hưng Huyện Phù Cát Bình Định 210 1828 1  
Tác giả: Nguyễn Trường Việt
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 10 : 36
Năm 2021 : 684