TT

Họ đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

CM

Email cá nhân

1

Trần Vĩnh

Trường

04/03/1959

Tổ trưởng

Sinh học

vinhtruong056@gmail.com

2

Phạm

Thuận

24/04/1959

GV

Vật lí

myphuong21185@gmail.com

3

Võ Thị Thuý

Linh

21/06/1992

GV

Hoá học

thuylinhcathung@yahoo.com

4

Bùi

Duy

28/07/1981

GV

Lí-CN

buiduyngomay@gmail.com

5

Trần Thị

Mai

18/09/1990

GV

CN-NN

tranthimaikn3@gmail.com

6

Võ Thị Bích

Dung

05/03/1979

GV

Âm nhạc

phamvandiep123456789@gmail.com

7

Hồ Đặng Văn

Huy

20/03/1981

GV

Mĩ thuật

hovanhuy81@gmail.com

8

Võ Công

Trình

09/07/1983

GV

Thể dục

trinhthcs@gmail.com

9

Đoàn Thuận

Đạt

28/12/1985

GV

Thể dục

doanthuandat85@gmail.com

10

Nguyễn Văn

Đô

20/09/1988

GV

Thể dục

nguyendothcs@gmail.com

11

Đỗ Thị Kim

Duyên

24/07/1982

GV

Hoá

duyenkimngoc@gmail.com