1/ Chi đoàn: Bí thư: Thầy: Nguyễn Trường Việt

                       Phó bí thư: Thầy Nguyễn Văn Đô

                       Uỷ viên: Cô: Võ Thị Thúy Linh

2/ Đội: Tổng phụ trách: Thầy Nguyễn Văn Đô