DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

TT

Họ đệm

Tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ

CM

Email cá nhân

1

Huỳnh Văn

Hạnh

21/09/1963

Hiệu Trưởng

Văn

hvhanh63@gmail.com

2

Phan Thành

Hổ

12/05/1962

P.H trưởng

GDCD

phanthanhho1960@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thuỳ

Châu

12/08/1968

Tổ  trưởng

Văn

thuychau_08@yahoo.com.vn

4

Trần Ngọc

Bình

12/06/1978

GV

Văn

ngocbinh78@gmail.com

5

Nguyễn Thị

Dục

02/02/1977

GV

Văn

tuantuong2@gmail.com

6

Phạm Thị

Hồng

12/10/1982

GV

Văn

hong056@gmai.com

7

Nguyễn Thị

Thơm

01/01/1991

GV

Văn

nguyenthithompc@gmail.com

8

Nguyễn Thị Mộng

Cầm

01/07/1982

GV

GDCD

ncam.gdst@kontum.edu.vn

9

Trương Hiền

Lưu

05/02/1985

GV

Lịch sử

hienluu2014@gmail.com

10

Trương Thị Mỹ

Lệ

08/08/1983

GV

Lịch sử

mylecathung@gmail.com

11

Nguyễn Văn

Danh

12/02/1963

Tổ trưởng

Toán

nvdanh1323@yahoo.com

12

Trương Văn

Toàn

12/06/1977

GV

Toán

truongtoan1997@gmail.com

13

Dương Hữu

Toàn

10/09/1984

GV

Toán

huutoan056@gmail.com

14

Phạm Thị Mỹ

Loan

05/10/1987

GV

Toán

myloan0510@gmai.com

15

Phạm

Thuận

24/04/1959

GV

Vật lí

myphuong21185@gmail.com

16

Võ Thị Thuý

Linh

21/06/1992

GV

Hoá học

thuylinhcathung@yahoo.com

17

Trần Vĩnh

Trường

04/03/1959

Tổ trưởng

Sinh học

vinhtruong056@gmail.com

18

Phan Thị

Giàu

27/10/1993

GV

Toán

phanthigiau271093@gmail.com

19

Bùi Thị Bích

Thạch

03/12/1982

GV

Địa lí

bichthach@gmail.com

20

Trần Thị Thu

Thuỷ

24/04/1985

GV

Tiếng Anh

tranthuthuy056@gmail.com

21

Phùng Thị

Hậu

12/06/1983

GV

Tiếng Anh

thachtran75@gmail.com

22

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

21/12/1992

GV

Tiếng Anh

nguyenthimylinh225@gmail.com

23

Bùi

Duy

28/07/1981

GV

Lí-CN

buiduyngomay@gmail.com

24

Trần Thị

Mai

18/09/1990

GV

CN-NN

tranthimaikn3@gmail.com

25

Phạm Thị Mỹ

Phượng

22/01/1985

GV

Tin học

myphuong21185@gmail.com

26

Võ Thị Bích

Dung

05/03/1979

GV

Âm nhạc

phamvandiep123456789@gmail.com

27

Hồ Đặng Văn

Huy

20/03/1981

GV

Mĩ thuật

hovanhuy81@gmail.com

28

Võ Công

Trình

09/07/1983

GV

Thể dục

trinhthcs@gmail.com

29

Đoàn Thuận

Đạt

28/12/1985

GV

Thể dục

doanthuandat85@gmail.com

30

Nguyễn Văn

Đô

20/09/1988

GV

Thể dục

nguyendothcs@gmail.com

31

Nguyễn Thị Kim

Thi

20/08/1988

TP

T.Anh

ntkthi2008@gmail.com

32

Đỗ Thị Kim

Duyên

24/07/1982

GV

Hoá

duyenkimngoc@gmail.com

33

Nguyễn Trường

Việt

06/03/1987

GV

Tin học

truongvietcmthcs@gmail.com

34

Võ Thị Hồng

Nhung

25/08/1980

VT

VT

nhungvt81@gmail.com

35

Đoàn Thị Bích

Vân

01/01/1983

KT

KT

vancathung@gmail.com

36

Diệp Tuyết

Mỹ

13/06/1905

TV

TV

dieptuyetmy@gmail.com

37

Bùi Thị Thanh

Hoà

18/12/1986

YT

YT

buithithanhhoakute@gmail.com

38Nguyễn KiềuOanh01/01/1985TBTBnguyenvietoanh2007@gmail.com