CHI BỘ TRƯỜNG THCS CÁT HƯNG

1/ Bí thư chi bộ: Thầy: Huỳnh Văn Hạnh

2/ Phó bí thư chi bộ: Cô: Nguyễn Thị Thùy Châu

3/ Ủy viên chi bộ: Thầy: Phan Thành Hổ

4/ Thầy: Phạm Thuận

5/ Thầy Nguyễn Văn Danh

6/ Cô: Nguyễn Thị Dục

7/ Thầy: Trần Ngọc Bình

8/ Thầy: Bùi Duy

9/ Cô: Đỗ Thị Kim Duyên

10/ Cô: Nguyễn Thị Hồng Nhung

11/ Thầy: Đoàn Thuận Đạt

12/ Cô: Đoàn Thị Bích Vân

13/ Thầy: Trương Văn Toàn

14/ Cô: Nguyễn Thị Hồng Thơm