Ngày 3 tháng 9 năm 2016 Công đoàn Trường THCS Cát Hiệp đã tổng kết những hoạt động trong năm học qua và đề ra phương hướng trong năm học đến nhằm đưa hoạt động của công đoàn trong ...