Ngày 05 tháng 8 năm 2017, Chi bộ trường THCS Cát Hiệp tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kì 2017-2022 nhằm tổng kết nhiệm vụ nhiệm kì 2015-2017 và đề ra phương hướng nhiệm kì ...