Chiều ngày 28/11/2019 Tại phòng Tin học Tổ năng khiếu đã thiết kế và tổ chức thành công Câu lạc bộ Tiếng Anh