NỘI QUY VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Văn bản này quy định việc sử dụng cơ sở vật chất, tài nguyên thông tin thuộc phạm vi quản lý của Thư viện trường THCS Cát Hải (sau đây gọi tắt là Thư viện) và các vấn đề có liên quan nhằm phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của bạn đọc.

Điều 2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các cá nhân, tập thể có nhu cầu sử dụng dịch vụ thư viện (sau đây gọi tắt là bạn đọc), các cán bộ, giáo viên, nhân viên làm việc tại trường THCS Cát Hải. 

Chương 2

SỬ DỤNG THƯ VIỆN

Điều 3. Quy định về thẻ và sử dụng thẻ thư viện

1. Học sinh sử dụng thư viện phải có thẻ thư viện. Thời hạn sử dụng thẻ thư viện được tính từ ngày cấp đến khi ra trường.

2. Không cho mượn thẻ hoặc sử dụng thẻ của người khác. Người sở hữu thẻ phải chịu trách nhiệm về tài liệu được mượn bằng thẻ của mình.

Điều 4. Quy định phòng đọc

1. Bạn đọc xuất trình thẻ hợp lệ trước khi vào phòng, để vật dụng cá nhân tại tủ gửi đồ.

2. Bạn đọc tự lấy tài liệu trên giá, không được mang tài liệu ra khỏi phòng đọc.

3. Bạn đọc không tráo đổi vị trí tài liệu trên giá, không lấy nhiều hơn 02 cuốn tài liệu hoặc hơn 01 loại báo, tạp chí cho một lần sử dụng. Khi sử dụng xong phải để lại vị trí cũ.

4. Giữ gìn trật tự, yên tĩnh. Trao đổi thảo luận nhóm với âm lượng vừa đủ, hạn chế gây tiếng ồn ảnh hưởng tới bạn đọc khác.

5. Khi dùng máy tính phải giữ gìn các thiết bị, tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính của thư viện, không tự ý sửa đổi hay cài đặt chương trình trong máy tính. Không được sử dụng máy tính để truy cập các website thiếu lành mạnh, chơi game, chat, xem phim, tiktok. Khi sử dụng xong máy tính của thư viện, người sử dụng tắt máy, sắp xếp bàn phím, chuột và ghế ngay ngắn trước khi ra về.

Điều 5. Quy định mượn trả tài liệu

  1. Đối với bạn đọc là học sinh

Xuất trình Thẻ thư viện, kiểm tra số lượng và tình trạng tài liệu trước khi mượn

Số lượng tài liệu mượn: 03 quyển/lần. Thời gian mượn: tối đa 7 ngày 

Khi hết hạn, nếu có nhu cầu mượn tiếp thì phải xin gia hạn (tối đa 01 lần là 7 ngày)

  1. Đối với bạn đọc là cán bộ, giáo viên, nhân viên

Số lượng tài liệu mượn: không giới hạn

Thời gian mượn: Trong vòng 01 học kỳ

Điều 6. Quy định về bảo quản tài liệu và tài sản

  1. Không tự ý mang tài liệu ra ngoài phòng đọc khi chưa được cho phép.
  2. Không viết nháp hoặc ghi chép vào các trang sách, báo, tạp chí và các tài liệu khác.
  3. Bạn đọc kiểm tra kỹ tình trạng tài liệu và báo cáo cho nhân viên thư viện nếu tài liệu bị rách, bị bẩn…. Nếu bạn đọc không kiểm tra, khi trả sách mọi hư hỏng trên cuốn sách bạn đọc phải tự chịu trách nhiệm.
  4. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu, tài sản của thư viện. Bạn đọc phải có nghĩa vụ trả sách đúng thời hạn quy định.
  5. Học sinh trước khi ra trường hoặc thôi học, cán bộ, giáo viên, nhân viên  trước khi nghỉ hoặc chuyển công tác có trách nhiệm hoàn trả hết tài liệu đã mượn, thanh toán các khoản phạt, bồi thường (nếu có).

Điều 7. Quy định về văn hóa nơi công sở

1. Bạn đọc có trách nhiệm giữ gìn văn hóa nơi công sở, trang phục nghiêm túc, ứng xử văn minh, đi nhẹ, nói khẽ, giữ vệ sinh chung, không hút thuốc, ăn uống trong thư viện.

2. Không viết, vẽ và ngồi gác chân lên bàn, ghế. Xếp lại bàn, ghế sau khi sử dụng.

Chương 3

SỬ DỤNG MỤC LỤC TRUY CẬP TRỰC TUYẾN OPAC

Điều 8. Bạn đọc được sử dụng mục lục trực tuyến để tìm tài liệu tại website thư viện http://tvthcscathai.vuc.vn

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Thư viện khuyến khích, ưu tiên phục vụ bạn đọc thực hiện tốt Quy định sử dụng thư viện và có chính sách khen thưởng bạn đọc có số lần sử dụng thư viện nhiều nhất trong năm.

Điều 10. Trong trường hợp vi phạm quy định, bạn đọc sẽ phải tuân thủ các hình thức xử lý theo quy định của nhà trường, cụ thể:

1. Bạn đọc cho người khác mượn thẻ để sử dụng tại thư viện, tự ý mang tài liệu ra khỏi phòng đọc, thường xuyên gây ồn ào, làm ảnh hưởng đến bạn đọc khác, làm mất vệ sinh chung và các quy định khác tại điều 4, điều 6 và điều 7 và quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm, bạn đọc sẽ không được sử dụng dịch vụ tại phòng đọc từ 01 tuần đến 01 tháng.

2. Trong trường hợp bạn đọc làm rách, bẩn, mất trang trong tài liệu thì phải tự khắc phục hoặc đền bù đúng tài liệu đó.

3. Các trường hợp làm hư hỏng tài sản, thiết bị thì tùy theo mức độ sẽ chịu xử lý theo quy định.

Điều 11. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành

1. Nhân viên thư viện có trách nhiệm hướng dẫn bạn đọc thực hiện tốt quy định này.

2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Khi phát sinh các vấn đề mới trong quá trình thực hiện, nhân viên thư viện có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định sửa đổi hoặc bổ sung cho phù hợp./.

          Yêu cầu bạn đọc chấp hành tốt nội quy, quy định nêu trên. Sự cộng tác của bạn đọc sẽ giúp cho công tác phục vụ của thư viện được tốt hơn, góp phần xây dựng thư viện trở thành môi trường văn hóa và hiện đại.

                                                                   Cát Hải, ngày 4 tháng 10 năm 2021

                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                                                                                                (Đã ký)